Tagarchief: DENKEN DENKPATROON GOD OVERTUIGING

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

licht of duisternis in uw hart?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

WAT DENKT GOD? WAT DENKT U?

RONNY GAYTANT- BIBLESPACE -EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

EEN GESPREK

Laten wij vandaag even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen van gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust.Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Jesaja:

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over…

View original post 1.067 woorden meer

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN