Tagarchief: BIJBEL DANIEL TOEKOMST GOD

DE PROFEET DANIEL VERKLARING

DANIEL ZONDER SCHRIK

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

De profeet Daniël

Met de Broederschap aan de leiding in Egypte die een duidelijk streven hebben om het Kalifaat te beheersen, daarbij worden ze de concurrent van Turkije die dezelfde bedoeling heeft. Hiermee wordt het wat duidelijker dat er een Noordelijke koninkrijk zal ontstaan en een zuidelijk koninkrijk.

Het Noorden met voornamelijk Sjiitische gelovigen en een Zuiden met voornamelijk Soennitische gelovigen.

Deze machten worden beschreven in Daniël hoofdstuk 11 als de machten in de eindtijd.

Niemand weet precies hoe de oorlogen in de eindtijd zullen verlopen. Er zijn heel veel uitleggingen over hoe de oorlogen van Psalm 83, Ezech.38 en het uiteindelijke Armageddon zullen verlopen, maar de Bijbel geeft echter alleen aanwijzingen, maar niet hoe precies het scenario zal zijn.

Dat kan ook niet want omdat de mensheid van God een vrije wil heeft gekregen en er altijd een mogelijkheid is tot kiezen, waardoor de zaken via andere lijnen zich kunnen ontwikkelen. Anders zou gebed geen enkele zin hebben als alles toch al zou lopen zoals het moet lopen.

Deze machtsverhouding tussen het Noorden en het Zuiden is al voorzegd door Daniël als deze in hoofdstuk 11 vanaf vers 40 de strijd beschrijft die tussen deze machten die zal ontstaan waarbij het Noorden de overwinning behaald. Een macht die onder leiding staat van de antichrist.

“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”

Dat Egypte door een diep dal zal gaan is beschreven in Jesaja, maar ook een herstel voorzegd voor dit land. Het land zal 40 jaar lang onbewoonbaar zijn zegt Ezech. 29 en daar zal een hele grote catastrofe voor nodig zijn.

Maar nogmaals wanneer exact dat plaats zal vinden, dat weten we niet.

Zo ook de ramp die over Damascus zal komen. Men kan speculeren dat dit voor de tijd van de antichrist is of tijdens zijn bewind, maar zeker weten doen we het niet. Dit zal ook geheel afhankelijk zijn hoe het volk zich zal gaan gedragen, waarbij de houding tegenover Israël heel erg bepalend zal zijn. Iets wat ook voor Egypte telt.

Als we zien hoe Amerika, nadat men Israël de rug heeft toegekeerd, ramp na ramp krijgt te verwerken, extreme weersomstandigheden en allerlei andere vreemde zaken, is dat een waarschuwing. Iets wat zich in Europa ook steeds meer en meer voor gaat doen als we steeds vijandiger worden tegenover Israël en de Joden. En denken we nu werkelijk dat we de rekening niet gepresenteerd krijgen voor het zedelijke verval, van de abortussen en de liefdeloosheid die steeds meer toeneemt?

Als we blijven volharden in die houding, – en niets wijst op een ommekeer, – dan moeten we vrezen dat ook hier de zaken steeds slechter zullen gaan. Moeilijk te zeggen hoe we ons daar op moeten voorbereiden. We weten niet eens wat er allemaal over ons besloten is door de hoogste leiding in de wereld die in allerlei vergadering, – bekend en onbekend, – waarin men bij elkaar komt.

Het belangrijkste in het leven is voedsel en onderdak. Wel onze voedselvoorziening hebben we grotendeels uit handen gegeven en wat vroeger gebruikelijk was dat de mensen een eigen stuk grond hadden waar men het eten op verbouwde, die tijd is voorbij. We zijn nu voor ons eten van anderen afhankelijk. Hoe we in het bezit blijven van onze huizen zonder ons helemaal uit te leveren aan de overheid is ook de vraag, als alles financieel onzeker wordt. Politieke partijen hebben daar in ieder geval geen antwoord op want die tasten net zo in het duister.

Het parlement is verdeeld in degene die Europeanen willen worden en hen die het niet willen. Maar een huis dat in zichzelf verdeeld is, is per definitie zwak en makkelijk te verslaan. Dat zien we in de huidige onderhandelingen tussen de Europese leiders die handelen volgens richtlijnen die veel belangrijke financiële adviseurs afwijzen al leidende naar de ondergang. Er zijn krachten in het spel die onduidelijk zijn. Wat doet die vroegere bankdirecteur met Europa nu hij premier is geworden van Italië? Men levert zich steeds meer uit aan grotere instellingen waardoor een steeds kleinere groep de zeggenschap krijgt over meer mensen.

De CU die enkele jaren geleden nog een felle strijd voerde tegen de Europese grondwet, een wet die via een achterdeur met een verdrag er toch is gekomen, is ook ingekapseld – nu men de macht geproefd heeft – in het Europa denken als ze een coalitie sluiten met andere partijen om Europa de zin te geven.

Velen zien in de leider van de Europese staten de komende antichrist. Maar de Bijbel geeft daar geen bewijs voor.

Men moet juist niet raar opkijken als het hele Europese project in elkaar stort als de financiële klap komt en het Oosten de macht overneemt. Dit jaar nadat de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten totaal zijn veranderd en de verkiezingen in Amerika aanstaande zijn, de financiële onzekerheid blijft aanhouden, zal misschien cruciaal zijn. Zal de komende Verzoendag de tijd van de Opname zijn? Ik blijf er naar uitzien.

Bron: http://www.wimjongman.nl

Een goed en toch een bemoedigend artikel! (Biblespace)