Categorie archief: BIJBELSTUDIE PROFEET HENOCH

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE EERSTE BIJBELLERAAR HENOCH

HENOCH de eerste Bijbelleraar

HENOCH

GOD EN HENOCH

het geheime boek van henoch

de profeet HENOCH

DE PROFEET HENOCH 2-3

DE PROFEET HENOCH DEEL 1

Henoch is een Bijbelboek door de geschiedenis verdwenen, verloren of door ongelovigen afgewezen!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

View original post

DE PROFEET HENOCH DEEL 6

DE PROFEET HENOCH 5

PROFEET HENOCH DEEL 4

DE PROFEET HENOCH 3

Uw bijbelsite!

DE PROFEET HENOCH DEEL 2

HET VERLOREN BOEK HENOCH

DE PROFEET HENOCH 1

HENOCH

LEEFT U ALS HENOCH?

DE PROFEET HENOCH

WAAR ZIJN HENOCH EN ELIA?

Waar zijn Henoch en Elia?

DE EERSTE BIJBELLERAAR HENOCH

HENOCH de eerste Bijbelleraar

HENOCH

BIJBELBOEKEN HENOCH

Een belangrijke profeet die Adam en Eva nog heeft gekend!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

BOEKEN VAN HENOCH

HENOCH
Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
Inhoud:
DEEL I – Zegen en oordeel.
Hoofdstuk: 1-36
DEEL II – De Gelijkenissen.
Hoofdstuk: 37-57
ZEGEN EN OORDEEL
Hoofdstuk 1
1 De woorden van de zegeningen door Henoch, waarmee hij de uitverkorenen en
rechtvaardigen zegende, die zullen leven 2 op de dag van verdrukking, wanneer alle
slechte en goddeloze (mensen) verwijderd zullen worden. En hij maakte zich een
gelijkenis en zei – Henoch een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door
God, zag het visioen van de Heilige in de hemelen, dat de engelen mij toonden, en
van hen hoorde ik alles, en van hen begreep ik terwijl ik zag, maar niet voor deze
generatie, maar voor een verafgelegene, 3 die nog moet komen. Met betrekking tot
de uitverkorenen zei ik, en maakte aangaande hen mijn gelijkenis:
…. De Heilige Verhevene zal uit zijn verblijfplaats komen,
4…

View original post 12.659 woorden meer

DE OPNAME VAN HENOCH

HENOCH EN PROFETIEvia DE OPNAME VAN HENOCH

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze…

View original post 405 woorden meer

HENOCH DE EERSTE BIJBELLERAAR

HENOCH de eerste Bijbelleraar

DE OPNAME VAN HENOCH

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE PLOTSE OPNAME VAN HENOCH

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11

De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde.(Joh.14:2). Deze hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname” ( The rapture) groeit in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous).

View original post 1.101 woorden meer

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE OPNAME VAN HENOCH

5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode…

Bron: DE OPNAME VAN HENOCH

WAT SCHREEF HENOCH?

WAT SCHREEF HENOCH?.

WAT SCHREEF HENOCH?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image004

clip_image002

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden.

clip_image006De geweldigen uit de voortijd
We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald bij het begin van alle dingen. De mensen vormden toen nog één grote familie, van volkeren en culturen was eigenlijk nog geen sprake…

View original post 1.968 woorden meer