HUWELIJKSPROBLEMEN?

eindtijd psalm 83

https://studio.youtube.com/video/L5NEfSjZJic/edit

Columbia wetenschappers presenteren microscopische implanteerbare chip in injectienaalden — Frontnieuws

Elektronica in ons lichaam plaatsen zodat deze samen met de rode bloedcellen circuleert om biologische signalen te bewaken en in kaart te brengen, fysiologische functies te ondersteunen en te verbeteren, en ziekten te behandelen, is iets wat in de wereld van de geneeskunde steeds wenselijker wordt. Implanteerbare medische apparatuur transformeert de gezondheidszorg en verbetert de…

Columbia wetenschappers presenteren microscopische implanteerbare chip in injectienaalden — Frontnieuws

EEN BIJBELATLAS

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

PINKSTEREN 2001/2021

ISRAEL EN ZIJN HATERS PS 83

Pinksteren en doop

Beste vrienden van Biblespace,

Weldra Pinksteren, een geweldige herinnering voor allen die

Dit ook mochten ervaren.

Hierbij een link van mensen die zich daarna lieten dopen.

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN | BIBLESPACE – BIJBEL EN BIJBELVERKLARINGEN – BIJBELONDERZOEK – PROFETIE – PASTOR R. GAYTANT – media

Wij wensen u veel kijkgenot.

https://biblespace.org

GOD VERANDERDE MENSEN

via PINSTEREN VERANDERDE MENSEN

doopdienst-oostduinkerke

VACCIN EN MERKTEKEN 666

Vertwijfeling of vlucht naar voren? Corona-gevallen onder gevaccineerden mogen niet meer geteld worden — Frontnieuws

Krijgt men het probleem niet onder controle, of hoe moet deze ommezwaai anders geïnterpreteerd worden? Wat door sommige artsen al zo lang wordt geëist, namelijk dat alleen die Corona-geïnfecteerden worden geregistreerd als Coronagevallen die symptomen van de ziekte vertonen, gaat nu gelden voor gevaccineerde mensen. Het aantal berichten over volledig, tweemaal gevaccineerde mensen die positief…

Vertwijfeling of vlucht naar voren? Corona-gevallen onder gevaccineerden mogen niet meer geteld worden — Frontnieuws

psalm 2 actueel

Ik gebruik Adobe Acrobat.
U kunt "JEZUS KOMT REGEREN.pdf" bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f9877b95-810e-4a7c-bc6d-463683082f8a
U kunt "JEZUS KOMT REGEREN.docx" bekijken op: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:dae1b9ff-245c-4c73-83db-933bd1465be6

JEZUS KOMT REGEREN

Viroloog onthult: toename nieuwe Covid-gevallen doet zich voor bij volledig gevaccineerde patiënten in Franse verpleeghuizen — Frontnieuws

“…de toename van nieuwe gevallen doet zich voor bij gevaccineerde patiënten in verpleeghuizen in Montpellier, in Sarte, in Reims, in Moezel…’” Viroloog Christine Rouzioux heeft een bom laten ontploffen tijdens een interview met een Franse nieuwszender. Er is een nieuwe golf van Coronavirus-gevallen onder verpleeghuispatiënten die volledig vaccin zijn gevaccineerd. Rouzioux deed de schokkende uitspraak…

Viroloog onthult: toename nieuwe Covid-gevallen doet zich voor bij volledig gevaccineerde patiënten in Franse verpleeghuizen — Frontnieuws

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

UW HEMELVAART .doc.pdf

DE WONDERLIJKE HEMEL 2012.doc.pdf

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

https://israelunwired.com/un-preparing-against-israel/ De Bijbelse profetieën worden langzaam actueel zo volgt Biblespace alles op! De steen door de profeet Zacharia beschreven wordt vandaag een wereldprobleem ! De V.N. vijand van Israel, ontstaan in 1948 uit duivelse wortels zal sneuvelen! 

PROFETIE OVER JERUZALEM

PROFETISCH KIJKEN NAAR JERUZALEM

clip_image002

1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israel.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel

uitspant en de aarde grondvest, en de geest des

mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming

voor alle volken in het rond; ja ook tegen

Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen,

die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen,

zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren

der aarde zullen zich daarheen verzamelen.Zacharia 12

 

Inderdaad Jeruzalem is al ontwaakt! (Jes.51:17) Jeruzalem is de heilige stad, en momenteel nog afhankelijk van andere machten. (Efraïm evt. America). Vandaag is de profeet Zacharia brandend actueel. Hij profeteerde over een tijd waarbij God zelf, Zijn stad tot een groot probleem (steen) zou maken voor de Verenigde Naties! Wij kunnen vaststellen dat de wereldpolitiek zich vijandig opstelt tegenover een democratische staat, Israël. Wij beleven vandaag enkele de start van de weeën waarover Jezus sprak in Matth. 24. Begrijpelijk want deze politieke leiders leven in duisternis, dit betekent onwetendheid van de toekomst. Vandaag zien wij opnieuw de grote blindheid van Europa, weerspiegelt door haar minister van Buitenlandse zaken.

Doch de God van Israël, belooft iets aan zijn volk, de landen die met geweld en druk, Jeruzalem zullen aanvallen, zullen zich verwonden. Onder dit verwonden, kunnen wij best begrijpen als rampen voor die volken, die God zal bewerkstelligen. God strijdt met zijn natuurwapens. Tot alle christenen doen wij enkel een oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De blijde boodschap is enkel voor allen die Jezus hebben aangenoimùen in hun lmeven, want Jezus komt straks terug voor al de zijnen, en zal ze herstellen met een verheerlijkt lichaam. Dat is zo’n lichaam als Adam en Eva hadden voor de zondeval. Een lichaam dat straalt van licht en gezondheid, en niet verder onder de vloek! Eeuwig leven terug! Een lichaam en geest dat enkel nog het “goede” zal kennen!

Een artikel over het actuele welke ons schrijven zal bevestigen kunt u lezen op:

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4966-europa-verdeel-jeruzalem-netanyahu-beslist-niet

Biblespace Vlaanderen

DE PROFEET ZACHARIA VERKLARING

RONNY GAYTANT PASTOR BIBLESPACE VERKLARINGEN

GAZA EINDTIJD PROFETIE

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

Het hoeft niet altijd de vaccinatie te zijn! Dit wordt vaak voorgesteld als het enige alternatief, maar zoals het Oostenrijkse nieuwsportaal wochenblick.at meldt, is dit niet waar. Er is onder meer een cistuspreparaat, “Cystus 052” genaamd, dat sinds vorig jaar door het Fraunhofer-Instituut in Leipzig op zijn doeltreffendheid tegen het Covid-19 virus wordt getest. De…

Het einde van Covid-19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona — Frontnieuws

PSALM 8 JHWH

GODS WRAAK

DE CORONAVLOEK PSALM 91

PSALM 91 EN DE CORONAVLOEK

Pastor R.GAYTANT