ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

WAT DENKT GOD? WAT DENKT U?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

EEN GESPREK

Laten wij vandaag even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen van gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen uitlopen op ruzies, vechtpartijen, echtscheidingen, en zich ontwikkelen van revoluties tot zelfs oorlogen.

Eerst dienen wij ervan uit te gaan dat ieder mens in zonde geboren werd, met alle gevolgen vandien. (Rom.3:23) Het betekent niet meer in vrede te leven met zijn Schepper. Niet meer in staat om onfeilbaar te denken of te overleggen. Zondig denken laat zondig handelen, bewust of onbewust.Laten wij even luisteren naar wat God zelf zegt door de profeet Jesaja:

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over…

View original post 1.067 woorden meer

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

WIE IS GOD?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image001

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israel is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.(Niet aarden!) Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker. Wij willen ook wel eens weten wat God ook doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te kennen wie iemand is. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het…

View original post 1.492 woorden meer

LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL

WRAAK VAN ESAU ACTUEEL

De vijgeboom in de Bijbel — Mensensamenleving.me

categorie : religie De vijgenboom Vanaf het begin van de schepping zijn er vijgenbomen. Na hun overtreding van Gods gebod probeerden Adam en Eva hun schaamte met vijgen bladeren te bedekken (Genesis 3: 7). Ook voor het moment dat Gods plan vol-tooid is, is er sprake van de vijgenboom, […]

De vijgeboom in de Bijbel — Mensensamenleving.me

GELOOFSAFVAL

DE PROFEET HENOCH DEEL 1

Henoch is een Bijbelboek door de geschiedenis verdwenen, verloren of door ongelovigen afgewezen!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

View original post

COVID 19 EN BEKERING

GOD EN COVID 19

KOMT U IN HET LAATSTE OORDEEL?

het laatste oordeel van god NA DE ANDERE OORDELEN

SCHREEF ZACHARIA VOOR 2021?

WAT ZAG ZACHARIA NOG?

De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me

categorie : religie De mus Toen de Here Jezus zijn twaalf discipelen de eerste keer uitzond om het evangelie te prediken, vermaande Hij hen niet bevreesd te zijn voor de mensen. En om zijn woorden te illustreren, gaf Hij als voorbeeld de mussen. Je zou denken dat de arend met […]

De mus in de Bijbel. — Mensensamenleving.me

ZEGEN OF VLOEK IN UW LEVEN

Kardinalen waarschuwen voor NWO: “Er zijn machten die Corona misbruiken voor greep naar wereldheerschappij” — Frontnieuws

In een sensationele oproep richten gerenommeerde kardinalen, bisschoppen, hoge geestelijken en vooraanstaande katholieke intellectuelen uit de hele wereld zich tegen het misbruik van het Coronavirus om de openbare godsdienst te verbieden en een soort nieuwe werelddictatuur te vestigen. Foto: De koepel van de Sint Pieter in Vaticaanstad in Rome © David Iliff / Wikimedia (CC […]

Kardinalen waarschuwen voor NWO: “Er zijn machten die Corona misbruiken voor greep naar wereldheerschappij” — Frontnieuws

DE VLOEK VAN CORONA

DE BELANGRIJKSTE WIJSHEID

GOD EN WIJSHEID

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

SPREUKEN 8

Laten wij even luisteren naar Spreuken (8) die God liet opschrijven, en je zult echt zegen ontvangen! Koning Salomo was de man die eens onderzoek deed naar de ware levenswijsheid. Hij was duidelijk geïnspireert door de Geest van God en schreef het voor ons op!

29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, 30 Zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte.31 Ja, hij was wijzer dan alle mensen, 1 Kon.4

Salomo werd de wijste man ter wereld.Maar in veel wijsheid ligt ook soms veel verdriet, en hoe meer ware Bijbelse kennis, hoe meer het stemt tot nadenken. (Pred.1:18) Een christen die de Bijbel onder leiding van Gods Geest biddend bestudeert, en dan even naar onze huidige politieke en religieuze wereld kijkt…

View original post 1.289 woorden meer

GOD EN HET CORONAVIRUS

Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld) — Vlaamse Vrienden van Israël

Plaatje hierboven: Aan de Kotel (Klaagmuur) aan de Tempelberg in Jeruzalem anno 1880. Ingekleurde photochrome foto [beeldbron: The Librarians] Inleiding De eerste Britse gouverneur, Herbert Samuel, schrijft in het tussentijds rapport over het burgerlijk bestuur van Palestina aan de Volkenbond, juni 1921, getiteld ‘On the Condition of Palestine after the War’, dat “Er zijn nu […]

Het Heilig Land in de 19de eeuw tijdens de Ottomaanse bezetting (in beeld) — Vlaamse Vrienden van Israël

de christelijke vrijheid

BIJBELSE TIJDPERKEN

de zondvloed enz.