DE WONDERLIJKE GEBOORTE VAN JEZUS

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Onze geboortedag is altijd een speciale dag, een verjaardag met soms een feestje. Aan onze geboorte is eerst een tijd van verwachting aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte stonde van pijn en daarna de grote blijdschap. De geboorte van Jezus is wel bijzonder.Vooraf geeft de evangelist de stamboom van Jezus, en daarin ligt een geheimenis! (Matth.1:17) Bij de driemaal 14 generaties, samen 42 generaties dus, ontbreekt er één bij de laatste14, dus 13de generatie is die van Jozef!

Die “laatste” generatie impliceert de komende en wederkomende Jezus, eerst als “de zoon des mensen”, (Jes.53:2,3) daarna als Rechter over de vele natiën, op de troon van David, als “de zoon van David” Een tweevoudige generatie. Hij komt terug met Zijn volk, de gemeente, de laatste generatie!

Dit is het 42ste geslacht, zijn gemeente. Het zijn nieuwe mensen, een generatie uit de Geest geboren net…

View original post 1.148 woorden meer

GODS FEESTEN

via FEESTEN VAN GOD

COMMENTAAR RUTH

via COMMENTAAR RUTH

WIE ZOEKT DIE VINDT

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

KERSTFEEST 2017

AMOS

via DE PROFEET AMOS

JACOBUSBRIEF

Lees verder JACOBUSBRIEF

JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Jesusvia JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

BETHLEHEM

via De stad Bethlehem

DE ONGELOVIGE Ps.11

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

PSALM 11

Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?

Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit gedaan om zich te beschermen tegen tornado’s, anderen verwachten een wereldoorlog, nog anderen verwachten het begin van het einde van de wereld in 2012 enz. Wat moet men nog geloven? Wie of wat is uw toevlucht in nood?

 Wie of wat is uw bescherming tegen levensbedreigende gevaren?

In Psalm 11 toen koning David in levensgevaar kwam, vroegen zijn raadgevers, waarom hij niet naar de bergen zou vluchten zoals de vogels voor hun bescherming, maar de koning liet weten dat God zelf zijn bescherming was geworden! Vliegende vogels zijn een beeld voor bescherming (Jes.31:5) Wat een vertrouwen had die man toch in zijn God! Maar David kende Gods beloften! David wist dat God met hem was!…

View original post 1.135 woorden meer

WAT IS ER NA DE DOOD?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

WAT IS ER NA DE DOOD? 

 

 

Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft mysterieus, en slechts Gods woord kan er een zinnig en betrouwbaar antwoord op geven. Daarom hebben de Bijbelgetrouwe christenen een goede visie over dood, leven en eeuwig leven. U kunt nu nog luisteren naar uw Schepper, wat Hij zegt en ons leert over dood en leven, hemel of hel.

 

Hebreeën 9:27  En zoals het de mensen beschikt is,

eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

 

Het is al duidelijk dat de mens hier slechts éénmaal zal sterven, tengevolge van zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Dit sluit alle valse vormen van reïncarnatie uit. Dat de mens moet sterven is geen fabel, dus ook de reden niet!

Wij weten dat er geen tweede kans komt, geen herkansing…

View original post 1.195 woorden meer

SCHEPPER EN SEKS

via IS SEKS ZONDE?

IS SEKS ZONDE?

Verbood God seks? Verbood God ergens het huwelijk?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

huwelijksbedHoofdstuk 1

De schrikwekkende feiten

Hoe wij hier zijn gekomen is het gevolg van een proces waarover de medische wetenschap ons kan inlichten en waarin op school wordt onderwezen. De kinderen komen het ‘op straat’ aan de weet, teenagers leren het via alle vormen van de moderne communicatiemedia, zoals de tv, video, internet en films. Maar hoe werd deze kennis toegepast? Enkele ontnuchterende feiten kunnen u het antwoord geven.
Er zijn zowel in de westerse wereld als in de derde wereldlanden miljoenen homoseksuelen. Dit aantal neemt de laatste jaren toe in de ‘vooruitstrevende’ landen. Hierin zijn begrepen mannelijke homoseksuelen (mannen zonder duidelijke seksuele belangstelling voor vrouwen), lesbische vrouwen en biseksuelen (mannen en vrouwen die zowel homo- als heteroseksuele1 verlangens hebben).

1) Heteroseksualiteit, de seksualiteit tussen individuen van verschillend geslacht. De term wordt gebruikt als tegenstelling tot homoseksualiteit.

Elk jaar worden er over de gehele wereld ontelbare onwettige kinderen…

View original post 21.322 woorden meer

DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

DE LAMP VAN HET LICHAAM

IS HET OOG

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

De eerste twee…

View original post 1.389 woorden meer

KERSTFEEST OF YULEFEEST?

via KERSTFEEST OF YULEFEEST?

EEN KERSTBOOM PLAATSEN?

via DE KERSTBOOM

HERDERS OF WOLVEN?

DE ZIEKEN ZALVEN

DE BIJBEL

via DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

IRAN IN DE BIJBEL

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

IRAN = ELAM

In Gods woord vinden wij verschillende profetieën, welke in onze dagen vorm beginnen te krijgen. In december verleden jaar gaf ik een studie door over de komende oorlog van “Gog en Magog”, met Rusland als militaire leider, en zijn eerste bondgenoot Iran, om Israël aan te vallen, samen met vele andere landen. (Ezechiël 38).

Een andere profetie is vandaag ook aan de orde, tevens in verband met het huidige Iran, dat de staat Israël wil vernietigen, eventueel met nucleaire wapens. Ook het westen komt in gevaar door Iran, maar dit behoort tot het verzwegen nieuws. Met deze bedreigingen van Iran, komt een andere profetie meer en meer in het licht van de profeet Jeremia.

ELAM

Jeremia 49:34 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over Elam, in het begin der regering van Sedekia, de koning van Juda.35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie…

View original post 825 woorden meer

THE RAPTURE

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

TRUMP EN ZACHARIA JERUZALEM

Trump en Zacharia.pdf

DE PROFEET ZEFANIA

de-profeet-zefanja-2015

TEVREDEN OF NIET

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het dagelijks leven.Van kindsbeen af hebben wij dit al ondervonden. Eerst op school, jeugdbeweging, later op het werk, bij vrienden, in het huwelijk, bij erfenissen, en ten slotte ook nog in onszelf. De gevolgen kunnen van klein tot groot zijn. Onze wereld kent zijn deskundigen die daarvoor hebben gestudeerd, doch dit kan een peperdure zaak worden, en er zijn garanties voor verbetering. Mensen met depressies komen vandaag in groter aantal, maar er komt weinig genezing op dit vlak. Dit wijst erop dat de mens niet leeft van brood alleen! Men stapt uit het leven……… Wij als christenen willen mensen helpen, doch veel liefde en goedheid zijn daarom nog geen waarborg voor verbetering.

DRIE VOORWAARDEN OM TOT RESULTAAT TE KOMEN :

1. DE MENS MOET WILLEN GEHOLPEN WORDEN.

2. DE MENS MOET DE WAARHEID AANNEMEN ( de bijbel)

3. VOLHARDEN IN HET NASTREVEN VAN…

View original post 720 woorden meer

GOD EN DAMASCUS

via WAT GOD ZEGT OVER DAMASCUS