TEKEN VAN JONA OF ZONSVERDUISTERING

Bron: TEKEN VAN JONA OF ZONSVERDUISTERING

HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf
HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf

TEKENEN AAN DE HEMEL

Sterren constellaties ook tekenen aan de hemel!

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

TEKENEN AAN DE HEMEL EN DE TIJDEN

De laatste jaren wordt er wel veel geschreven over de tekenen der tijden, en over de spoedige wederkomst van Jezus Christus op aarde. Wij stellen vast dat sommige christenen moeite hebben om de Bijbelse profetieën te onderscheiden van voorspellingen en waarzeggerij. En dit heeft een reden! De astrologie of de sterrenwichelarij is in bloei. Voorspellingen over het einde van de wereld in 2012, zorgen voor verwarring en onnodige angsten. In de Bijbel zijn de tijdsbepalingenniet eenvoudig. Het eerste wat God aan de mens leerde, was hoe men de tijden diende vast te leggen.

clip_image002clip_image004

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel…

View original post 2.335 woorden meer

JEZUS EN DE HUICHELAARS

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

clip_image001

clip_image003

1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen.2 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.3 Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.4 Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet een van die is vergeten voor God.7 Ja, zelfs de haren van…

View original post 1.161 woorden meer

GODS OORDELEN

DE SCHOOL VAN JEZUS

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

clip_image001

 

JESUS CHRIST 

Een nieuw schooljaar zal straks  beginnen. De kinderen gaan opnieuw naar school, met de bedoeling om zich te ontwikkelen en te leren. Ze kiezen een  bepaalde school. Ze hebben normaal allemaal de bedoeling om later iets te betekenen in de maatschappij. De ene gaat graag naar school en de ander vindt die leerplicht, enkel plicht. De ene is al meer begaafd dan de andere. Wat men weinig leert op school, is, hoe men gelukkig en verstandig door het leven moet! En de Schepper weet het! Jezus zocht teachers en geen preachers!

 

Maar om in de leerschool van Jezus te komen zijn er toch enkele voorwaarden:

Inschrijvingsgeld?

Lucas 14:26 Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. 27  Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand…

View original post 1.257 woorden meer

Symboliek.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

Symboliek.pdf
Symboliek.pdf

WIE ZORGT VOOR U?

GOD WIE IS ECHT GELUKKIG?

DE OPNAME EN ELIA

MENSELIJKE ANGSTEN

MENSELIJKE ANGST.pdf

EERSTE CHRISTENEN WAREN EENSGEZIND

DE EENHEID in de GEMEENTE VAN JEZUS.pdf

HET LAATSTE OORDEEL

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

HET LAATSTE OORDEEL


Wanneer men hoort over het laatste oordeel, dan kan men al vlug begrijpen dat er andere oordelen zijn voorafgegaan. Deze oordelen staan beschreven in de Apocalyps. Onze wereld is vandaag ontegensprekelijk oordeelsrijp. Er is geen gerechtigheid meer, men is afgeweken van wat God leerde, en Zijn raad gelooft men niet verder. Zo kan deze wereld vandaag al proeven van wat voor de deur staat, let op de wereldwijde natuurrampen, let op de nucleaire oorlogsvoorbereidingen van de grootmachten enz. Let op de rampen door de mensen veroorzaakt als de Amerikaanse olieramp. De profeet Jesaja schreef ervan! 3  De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken. Jesaja 24

De Bijbel beschrijft een komende tijd van oordelen, zeven jaar, de benauwdheid van Jacob (Israël) genoemd.

 Maar wat is dan het laatste oordeel?

11 En ik zag een grote witte troon en…

View original post 1.272 woorden meer

GEHEIME KENNIS BABEL

Geheime kennis docx.pdf