GROTE PROBLEMEN

PAULUS IN DE PROBLEMEN.pdf

BEGRIJPT U GOD?

HEEFT U GEESTELIJK INZICHT.pdf

Bron: BEGRIJPT U GOD?

HET BIJBELS HUWELIJK

  Vandaag is het huwelijk als een mooi schip in een zeer zware storm. Het huwelijk begint bij de beloften aan elkaar en voor het aangezicht van God, dit gebeurt in het openbaar en met getuigen…

Bron: HET BIJBELS HUWELIJK

DE PROFEET NAHUM

NAHUM RG 2015.pdf

Bron: DE PROFEET NAHUM

BIJBELBOEKEN HENOCH

BOEKEN VAN HENOCH Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament Inhoud: DEEL I – Zegen en oordeel. Hoofdstuk: 1-36 DEEL II – De Gelijkenissen. Hoofdstuk: 37-57 ZEGEN EN OO…

Bron: BIJBELBOEKEN HENOCH

DE BRIEF AAN DE ROMEINEN

ROMEINEN DOOR GAYTANT RONNY.pdf

Bron: DE BRIEF AAN DE ROMEINEN

ZIEKTE EN GENEZING

    Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp. Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen. Iede…

Bron: ZIEKTE EN GENEZING

APOSTELEN

APOSTELEN.pdf

Bron: APOSTELEN

GELOVEN ALS JOB

HET KLEIN KUDDEKE

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Luc.12:32 HET KLEIN KUDDEKE Op deze wereld zijn er vele grote kerken en allerlei godsdiensten, vele…

Bron: HET KLEIN KUDDEKE

GOD WIE IS DWAAS?

GOD WIE IS DWAAS.pdf

INTERNET EN DE BIJBEL

 

DE DOCHTER VAN BABEL EN INTERNET

 

clip_image002

 

Voor wij de sluier even willen oplichten van deze dochter, kijken wij eerst even in de geschiedenis, om ook de Bijbelse profetie beter te begrijpen welke zich vandaag snel vervuld. Het oude Babylon gebruikte politieke macht om tot een eenheid te komen van Godsdienst, een staatsgodsdienst. De profeten Jeremia en Jesaja profeteerden de ondergang van Babel voor hun afgoderij. De tempel van Gods volk werd er ook voor vernield, en zo zal het ook gebeuren met de dochter van Babel. Zoals men vanaf 27 voor Chr. Het volk leerde om de Romeinse keizer te aanbidden, was dat net als in Babylon. Wie deze staatsgodsdienst niet wilde volgen werd vermoord. Zo werd W.Tyndale, een Bijbelvertaler vermoord op de brandstapel, in België op 6 okt.1536

Dit gezegd zijnde kijken wij even naar wat er vandaag zich voordoet, met hen die de dochter van het huidige Babel in vorming, als de wereldkerk niet zal willen volgen.

Een Duitse krant schreef dat de V.N. afspraken maakte met Microsoft en Facebook, om christelijke sites of oude christelijke doctrines te weren van het Internet. Ze dienen te worden aanzien als “Digitaal terrorisme”. Ook klimaatontkenners worden als tegenwerkers van Globalisatie aanzien. Begrijpelijk want het klimaat is een mogelijke of langzame weg naar wereldmacht. Komen er opnieuw kampen, executies voor tegenstanders van de globalisatie, lees de dochter van Babel? Let op de laatste ontmoetingen van de paus met de verantwoordelijken van wereldwijde sociale media. Welke zijn de banden tussen de sociale media en de wereldpolitiek?

1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen

hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom

hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer,

die zit aan vele wateren,

2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,

en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken

geworden van de wijn harer hoererij. Openbar. 17

Wij verwijzen naar onze studie van de Apocalyps 17

https://biblespace.wordpress.com/2015/10/27/het-boek-openbaring-apocalyps/

Biblespace Vlaanderen: https://biblespace.wordpress.com/.

BABEL ONDER VUUR?

BABEL ONDER VUUR? Bijbel lezen straks verboden? Rev 18:2  En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der…

Bron: BABEL ONDER VUUR?