WERELDSE RIJKDOM

WERELDSE RIJKDOM.pdf

EEN STIL EN RUSTIG LEVEN

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in een zeer onrustige en gevaarlijke wereld. Een onrustige samenleving, en hier in ons land is dit bijzonder opvallend. Als vreemdelingen hier aankomen is het he…

Bron: EEN STIL EN RUSTIG LEVEN

WET OF GENADE? — BIBLESPACE VLAANDEREN

WET OF GENADE? Wanneer wij de Bijbel lezen, dan kunnen wij lezen in het oude verbond of in het nieuwe verbond. Toch vormen Gods woorden altijd één geheel! Als mens hebben wij ook twee benen om te wandelen, en we houden dan goed ons evenwicht. Er zijn christenen die moeite hebben hun evenwicht te […]

via WET OF GENADE? — BIBLESPACE VLAANDEREN

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

DE GEHEIME ONTVOERING   Onder alle wedergeboren christenen leeft er reeds lang een hoopgevende gedachte, waarbij het gaat om een in de Bijbel beschreven opstanding uit de dood. Dit met een stralend…

Bron: TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

KONING HIZKIA GENAS!

KONING HIZKIA. Wij nemen vandaag even deze zieke koning, onder ogen, om te zien wat wij van hem kunnen leren. Deze man heeft een en ander meegemaakt, waarvan wij als gelovigen nog wel veel kunnen l…

Bron: KONING HIZKIA GENAS!

HET MANNA MENU

ETEN EN DRINKEN.pdf

NAAR DE HEMEL?

GAAT U STRAKS  NAAR DE  HEMEL vroeg iemand aan een koppel. De vrouw: “ Ik weet het niet!”  De man: “ Ik twijfel heel sterk!”&n…

Bron: NAAR DE HEMEL?

OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gemakkelijker gezegd dan gedaan…

Bron: OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

DE PROFEET AMOS

  DE PROFEET AMOS

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

Reblogged on WordPress.com

Bron: PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

BEKEREN IS ECHT LUISTEREN NAAR GOD

BEKEREN IS NIET VERANDEREN VAN KERK MAAR GOED LUISTEREN NAAR GOD 1 Sam. 7 : 2-17  De toestand voor de bekering. Israël achtervolgde de Here met hun klachten.(2). Wij kunnen hieruit besluiten dat Is…

Bron: BEKEREN IS ECHT LUISTEREN NAAR GOD

WONEN IN DE HEMEL

DE HEMEL     Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart ! Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover. De ongelovige zal denken …

Bron: WONEN IN DE HEMEL

DE OPNAME VAN HENOCH

5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode…

Bron: DE OPNAME VAN HENOCH

NA FUKUSHIMA KOMT GRAVELINES?

  KERNCENTRALE GRAVELINES Jezus Christus wees op een bepaald moment op het gevaar dat de mensheid zichzelf helemaal zou vernietigen, maar dat Hij dat niet zou toelaten…..(Matth.24,22). Kerncen…

Bron: NA FUKUSHIMA KOMT GRAVELINES?