IS DIT UW PASEN ?

PASEN – PESACH       Het is Pasen, maar niet met de paashaas of met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z’n paasbest, maar met Jezus Christus! Het…

Bron: IS DIT UW PASEN ?

RONNY GAYTANT

ZELFMOORD EN DE BIJBEL

Ons land wordt meer en meer geconfronteerd met een geestelijke ziekte, als zijnde de zovele zelfmoorden en pogingen. Het lijkt al een epidemie! Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in 2012. Zelfmo…

Bron: ZELFMOORD EN DE BIJBEL

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!.

Bron: PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

HET BIJBELSE AVONDMAAL

HET BIJBELSE AVONDMAAL Deze Bijbelstudie heeft tot doel, te onderzoeken hoe en waarom de eerste christenen het heilig avondmaal samen vierden, in navolging van Christus, die het op een eenvoudige w…

Bron: HET BIJBELSE AVONDMAAL

GOD EN ORGAANDONATIE

GOD EN ORGAANDONATIE Hoe denkt een Bijbelgetrouw christen over dit omstreden onderwerp?  Hoe denkt er een ongelovige over? Welke wetten maakt men hieromtrent? Maar wat veel belangrijker is: Ho…

Bron: GOD EN ORGAANDONATIE

GEEN TIJD MEER VOOR GOD

GEEN TIJD VOOR GOD!  De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kron.15:2 Wij leven vandaa…

Bron: GEEN TIJD MEER VOOR GOD

EEN OVERSPELIGE VROUW

DE OVERSPELIGE VROUW.pdf

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

Keert Jezus in 2017-2018 terug op Aarde?   Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber …

Bron: DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

BIDDEN OM HULP

BIDDEN OM HULP.pdf

ONGELUK ZIEKTE TEGENSPOED

ONGELUK EN TEGENSPOED.pdf

EEN VERVLOEKING

In het woord vervloeking vinden wij het woord “ vloek “. In het oude testament vinden wij voor dit woord drie verschillende Hebreeuwse woorden : “ alah” , gillel, “arar” . Deze woorden hebben elk h…

Bron: EEN VERVLOEKING

GOD EN DE STERREN

      En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel van de hemel om de dag te scheiden van de nacht , en ze dienen als tekens en de seizoenen en de dagen en jaren merk laat . ” (Genesis…

Bron: GOD EN DE STERREN

UW VEILIGHEID

VEILIG IN DE HANDEN VAN GOD.pdf

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

 

ARTIKEL 2012
TERREUR EN AANSLAGEN IN BIJBELSE PROFETIEËN

GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN Onze hedendaagse maatschappij kent enorm veel mensen die leven in angsten, met zorgen en spanningen die hen doen wegzinken in verdriet en moedeloosheid, zware dep…

Bron: GEVOELENS VAN ANGST EN DE GEVOLGEN

GOD BEDOELT HET GOED

HET GROTE DOEL VAN JEZUS.pdf

DE ONBEKENDE LIEFDE

  DE ONBEKENDE LIEFDE Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”: Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape…

Bron: DE ONBEKENDE LIEFDE

IRAN EN DE BIJBEL

DE BIJBEL EN IRAN 2.pdf

EEN HEMELBURGER

EEN HEMELBURGER.pdf

APOSTELEN

APOSTELEN.pdf

MAAK UW KEUZE

KIEZEN EN BESLISSEN.pdf