7 PSALM GOD IS RECHTVAARDIG

 

PSALM 7

 

David beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

Wanneer de mens enig kwaad werd aangedaan, dan kan hij op verschillende manieren gaan reageren.

·       Mensen kunnen reageren als bv. nooit meer spreken tegen zo’n mens.

·       Men kan kwaad gaan spreken en liegen van zo iemand om zichzelf op deze manier wraak uit te oefenen.

·       Anderen gaan een stap verder en gaan agressief reageren, misschien met de dood tot gevolg van die andere.

·       Nog anderen gaan naar de rechtbank stappen om gerechtigheid te laten geschieden, doch al deze wegen leiden naar teleurstelling en meer verdriet.

 

Wij zien het ook in het wereldgebeuren van vandaag. Amerika werd aangevallen en werd een groot kwaad aangedaan. Amerika gaat bombarderen met de geweldigste bommen, buiten de nucleaire. Vele mensen die ook onschuldig sterven. Anderen komen om door honger of ziekte. Kwaad wordt met kwaad vergolden.

Als wij nu als christen ook kwaad worden aangedaan wat doen wij?

Haat koesteren? Heimelijk wraak nemen? Zijn wij bereid onze andere wang te tonen?

 

Wat doen wij en wat willen wij doen?

 

 Deze psalm gaat ook over Koning Saul en zijn familie, waaronder een zekere Cush die David kwaad deed. Het gevolg was dat David in angst leefde, doch David neemt zijn sterkste wapen ter hand: Hij zet zijn vertrouwen op de ene ware levende God.

 

Vers 2/3 Wat doet David?

 

David zegt dat hij bij God zijn toevlucht zoekt. Dit betekent dat hij in zijn hoogste nood niet op mensen gaat vertrouwen. Hij zoekt niet, wie hem onder de mensen zou kunnen helpen. Alhoewel zijn leven er nu kan vanaf hangen. “als een leeuw mij verscheurde” zonder dat iemand redt.

David zou je zeggen zal geen reden hebben gehad om te zingen.

 

clip_image002Bij God schuilen, betekent dus bij God bescherming en oplossingen zoeken voor zijn problemen. Wanneer een christen in zware problemen komt, moet je zien wat hij doet. Zijn reacties tonen aan hoe sterk zijn vertrouwen is. Hij kan nog zingen al was het met de tranen in zijn ogen, en vragen met vele “waaroms”, dat is het wonder van geloven.

 

 

 

 

 

Vers 4/6  Het geweten van David spreekt.

 

Wanneer wij kwaad worden aangedaan, moeten wij ook in alle eerlijkheid eens vragen stellen zoals David deed: Heb ik er schuld aan? Heb ik niet eerst kwaad gedaan? Sta ik zelf recht bij de Heer? Knaagt er niets aan mijn geweten?

 

Ook David doet dit. Hij zegt indien ik onrechtvaardig ben geweest tegenover Saul, indien er onrecht kleeft aan mijn handen. Heb ik iemand onnodig gekwetst? Enz.

David maakt aan God duidelijk dat hij, indien hij schuldig zou zijn, God hem dan mag straffen; Hij wil dan zijn lot aanvaarden, en sterven.

Les: David deed hier aan gewetensonderzoek, opdat zijn gebeden zouden worden verhoord.

        

 

Vers 7/8 smeekbede om gerechtigheid.

 

David smeekt om redding. Hij zegt: Gij staat veel hoger dan de goden. Daarbij bedoelt hij de ingestelde overheden, en de rechterlijke machten.

Romeinen 13:1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.

 

Hier proeven wij het profetisch gedeelte van de psalm.

Hier zien wij de in David, het beeld van Israël welke in grote nood komt, inderdaad naar de grote benauwdheid van Jacob gaat, de grote verdrukking.

clip_image004David schrijft hier over de vergadering der natiën. Dit zijn vandaag letterlijk de verenigde naties, waarbij zovele veroordelingen al uit zijn gekomen ten nadeel van Israël.

Vers 8 in de st.vert. spreekt over omsingelen u. Een verwijstekst.

Zacharia 14:2  Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

 

Stel u daarboven bidt David tot God! God verwacht vandaag dat zijn volk op Hem gaat roepen. David verliest zijn vertrouwen niet, God staat boven alles en heeft alles onder controle.

Ook als wij angsten hebben, verwacht dat wij op Hem roepen, daaruit spreekt dat zo iemand zijn vertrouwen op Hem stelt!

 

 

Vers 9 /10  David vertrouwt en beroept zich op Gods rechtvaardigheid.

 

David bidt opdat God gerechtigheid zou toepassen. Hij vraagt dat God zelf zou willen ingrijpen. Dit getuigt dat David machteloos staat in zijn situatie.

2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

Hoeveel maal moeten wij toegeven, dat als wij machteloos staan in bepaalde situaties, pas dan als wij bidden, zien dat God onze bede verhoort.

David bidt opdat het kwade van de goddelozen zou mogen ophouden.

Je zou kunnen zeggen, dat helpt niet, de goddelozen doen toch altijd maar voort, ze luisteren niet naar God, hoe zouden ze dan luisteren naar ons?

Inderdaad, daarom moeten wij op God vertrouwen.

Wij moeten kunnen vertrouwen dat ons gebed een oorlog kan doen stoppen!

 

 

Vers 11/17 Als de ongelovige zich niet bekeert tot JHWH.

 

 

Vers 13 Vanaf het ogenblik dat iemand uiting geeft zich niet te willen bekeren, of afvalt en opnieuw werelds leeft, dan komt God in actie.

God geeft nog tijd, ook in openbaring na ieder oordeel.

Het wetten van Zijn zwaard en het spannen van de boog.

Dit zijn voorbereidende handelingen door God gemaakt tegenover de goddelozen

Zwaard en boog zijn oude oorlogsmaterialen. Het zwaard is een beeld van oorlog, en van een dodelijk wapen. Wapens werden uitgevonden, na inspiratie van demonen.

Wij moeten weten dat deze aarde slechts sinds haar bestaan een wereldvrede heeft gekend van iets meer dan 400 jaar. Dit wil zeggen ongelooflijk weinig.

 

Vers 14.

Pijlen die gemaakt worden tot brandende schichten. Deze beschrijving kan vele kanten uit. Doch in het profetisch benaderd is het goed te vertalen als raketten met nucleaire koppen en chemische koppen welke zullen worden gebruikt.

Nu is het al bekend dat Israël niet zal wachten tot het wordt aangevallen door Irak, Iran, of Rusland trouwens het verleden heeft dit reeds bevestigd, bij de bombardering van de nucleaire kerncentrale in Irak.

 

Anders gezien kunnen deze pijlen ook ongeneeslijke ziekten zijn, en epidemieën, ongeluk, tegenslagen, die mensen treffen die zich niet willen bekeren.

 

 

Vg.R.GAYTANT