DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

DE PHENOCH EN PROFETIE  ACTUEEL?

Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd er ongeveer 128 maal naar verwezen. Het is de moeite waard dit boek te toetsen aan de vervullingenWat schreef deze profeet in het boek van de berispingen?

15.10 De woning van de hemelse geesten, is de hemel, maar de woning van de geesten op de aarde, die geboren zijn op de aarde, is op de Aarde. 15.11 De geesten van de reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, bewerken daarmee de verwoesting op aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen.  15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de mensen, en tegen de vrouwen, want ze kwamen voort uit deze tijdens de dagen van slachting en vernietiging.
16.1 Met de dood van de reuzen, en als de geesten uit hun lichamen zijn gegaan, en hun vlees zal worden vernietigd door het oordeel. Op deze manier zullen zij vernietigd blijven tot de Dag van het Grote oordeel wordt bereikt, tot de Grote Eeuw, voor de Wachters en de

Jezus2
Zoals Jezus profeteerde dat onze dagen gelijkaardig zouden zijn als de dagen van Noach voor de zondvloed, zo kunnen wij dergelijke toestand vandaag al waarnemen. Jezus en de apostelen citeerden uit het boek van de profeet Henoch. Het boek werd verloren en teruggevonden in 1773 in Ethiopië. Het verdween uit de Joodse Bijbel, ongeveer 200 jaar na het overlijden van Jezus, daar het teveel verwijzingen had naar Hem, al de Messias! Het werd aldus bestempeld als “verloren”.
Wij kunnen vaststellen dat het geestelijk klimaat op onze aarde doordrongen is van algemene ongerechtigheid. Zo noemt men het goede, kwaad en het kwade ziet men als goed, zo oordeelt men. Men is de pedalen van de gerechtigheid compleet verloren.
De profeet Henoch wijst  naar de “geesten van de reuzen”, m.a.w. demonische geesten van gestorven reuzen welke op deze aarde agressief werkzaam zijn, via barbaren. Deze geesten mochten na het sterven van de reuzen niet terug naar God keren. Het Bijbelboek Genesis beschrijft het ontstaan van de reuzen, zoals Goliath. De profeet Henoch beschrijft duidelijk wat ze doen in vers.11. Dit is wat wij vandaag ervaren in de werkelijkheid, en horen in de nieuwsberichten, soms opzettelijk verzwegen. Mensen worden niet geradicaliseerd, wel gedemoniseerd!!!

Wat gebeurt er momenteel in het M.O.?

Op het internet en de sociale media verschijnen gruwelijke beelden over hoe barbaarse mensen anderen om het leven brengen. De profeet noemt twee groepen in vers 12, namelijk kinderen en vrouwen welke slachtoffer worden van al deze gruwelen. Kinderen worden er gekruisigd, vrouwen verkracht en tot seksslaven gemaakt voor “terroristen”. Over deze gevallen engelen schrijft Henoch:

16.3 “U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want je wist maar een paar waardeloze mysteries. Die heeft u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de mannen het kwaad verhoogden op Aarde. ” 16.4 Daarom zeg tot hen: “Gij zult geen vrede hebben.”

Begrijpelijk dat deze terroristen als Isis of Hamas geen vrede willen nastreven!

Palestijnse opvoeding

 

Biblespace Vlaanderen.