PSALM 83 – OORLOG MET ISRAEL

 

 PSALM 83     GAAT STRAKS IN VERVULLING!

f16

In onze dagen wordt regelmatig verwezen naar deze profetische psalm. Het lijkt ook heel begrijpelijk wanneer wij zien dat Israël opnieuw de ganse wereld als vijand krijgt, bijzonder zijn naburige landen, welke geen vrede willen!

Dagelijks komt Israël in de media men stelt het in een kwalijk daglicht, doch de massa van de mensen kennen niets van het Gods profetisch woord.

Het is niet de eerste maal dat Israël onder zware druk komt en in staat van oorlog verkeert.  Deze psalm zou geschreven zijn naar aanleiding van de melding aan koning Josafat dat  de Ammonieten en de Moabieten het land binnenkwamen. ( 2Kron.20)

Hij was toen bezig het aangezicht van de  Here te zoeken in de tempel.

 

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.2 Petr.1

 

Het profetische woord moeten wij volgen TOTDAT Hij, Jezus komt!  (1 Thess.5:19)

 

2 Kron.

15  en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. Wat een troost voor hen die geloven in dit woord.

 Einde-Gaza.jpg

(1,9) Wij horen het volk roepen tot  hun God om hulp, ze zitten in grote nood. Ze bidden opdat God zou gaan reageren. Al heeft Israël  een van de beste legers in de wereld, er blijft slechts nog één weg over : Hun God!

Dit is een prachtig beeld die veel christenen reeds hebben geleerd, wanneer wij onmachtig zijn dan bidden wij en vertrouwen op de Here dat Hij het voor ons zal oplossen.

Let op! Wanneer Israël zijn God zal aanroepen, en gaan geloven in hun Messias Jezus, dan pas zal de wereld sidderen!

 

Want zie uw vijanden tieren.

Hier lezen wij over de manifestaties die er zijn tegen Israël, wij vinden al reacties buiten het  M.O. De arabieren laten meer en meer van zich horen.

 palestiniansalute

Uw haters steken het hoofd op.

Hier gaat het over trotse overmoed. De olieproducerende landen hebben dit reeds gedaan. In 1973 kende men de autoloze zondagen. De wereldeconomie kwam in groot gevaar. Het Westen wil hard vechten om de welvaart te behouden, al moet daarvoor Israël verdwijnen! Doch vandaag stellen wij een wegkwijnen van de welvaart in het westen en een economische crisis !

 

Vers 4/6

Hier lezen wij dat men een listige conferentie (samenzwering) heeft gehouden waarin men is overeengekomen om Israël als volk te willen verdelgen.

Onder deze vijanden zal men wel eensgezind raken, ze hebben hetzelfde doel, de vernietiging van de staat Israël, sinds 1983 Dus deze psalm gaat eigenlijk over wat men vandaag wil, een Palestijnse staat  gefundeerd op terrorisme!

Ongelovigen willen dat er niet meer gedacht wordt aan de naam Israël! Dus ook niet meer aan de naam van de God van Israël!

 

Jer.11

18 De Here nu heeft het mij doen weten en zo bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien! 19  Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: `Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

 

 

Wie zijn nu die vijanden van Israël in deze psalm?

psalm-83 volk

 

psalm 83 kaart

Vers 7/9 Wij vinden hier Jordanië, Syrië, Ismaël als de Arabier, Filistea wat de Palestijnen van vandaag kunnen zijn. Palestijnen, een nomadenvolk, dat nooit in de geschiedenis een natie of land heeft gehad! De inwoner van Tyrus als Libanon. De Palestijnen vestigen zich bij Libanon lezen wij. De naam Palestina werd door de Engelsen gegeven!

Vers 10/12 Ze bidden om een harde nederlaag van hun vijanden, ze geven daarvan voorbeelden uit de geschiedenis.

Vers 13 De woonsteden Gods Ze willen deze steden terug, het klinkt precies zoals wij vandaag in de krant kunnen lezen. De steden als Jeruzalem, Hebron enz. die behoren tot het land Israël, volgens de Bijbel.

clip_image006.jpg

Vers 14/19 Ze willen dat God ingrijpt opdat ze tenslotte zouden weten dat er maar één God is, de God van Israël!

 

Achter het land Israël schuilt de God van Israël, Schepper van hemel en aarde dat is de reden waarom de ganse wereld de Joden haat doch zonder reden.

 

 

(updates volgen) Ronny Gaytant Voorganger

 

 

Eén gedachte over “PSALM 83 – OORLOG MET ISRAEL”

Reacties zijn gesloten.