ZELFMOORD EN DE BIJBEL

clip_image001

cropped-cropped-joni-2505.jpg

Ons land wordt meer en meer geconfronteerd met een geestelijke ziekte, als zijnde de zovele zelfmoorden en pogingen. Het lijkt al een epidemie! Bovenstaand artikel werd gepubliceerd in 2012. Zelfmoordaanslagen komen uit dezelfde demonische hoek, en kunnen vele mensenlevens als het ware meesleuren, doch na dit aardse leven is het niet voorbij zoals velen zo denken. Het ergste is dat men een tweede dood afwacht. (Zie andere studie)  Jong en oud hebben een tekort aan levenskracht en levensmoed, in onze dagen.

Libanon oorlog

De Bijbel profeteerde dat wij nu in gevaarlijke tijden zouden terecht komen, of je dat gelooft of niet de feiten liegen niet! Veel mensen worden moedeloos. En dan maar speuren naar allerlei redenen om te verklaren waarom men zulke daden stelt. Deskundigen blijken ook machteloos te staan, om te voorkomen en om ernstige verklaringen te geven voor het gebeuren. Toch is er een vangnet voor mensen met depressie, welke een voordeur is tot het plegen van zelfdoding. Oorzaken zijn zeer talrijk, en ieder geval is afzonderlijk te benaderen. Toch zijn er gemeenschappelijke factoren.

Als mensen het niet kunnen uitleggen, dan gaan we maar te rade bij onze genadige Schepper. God spreekt de waarheid door de Bijbel, en daar vinden wij ook zelfmoorden.

Preventie is heel belangrijk!

Zij die zich het leven willen benemen, zijn verward en hebben niet altijd de zin om zelf te telefoneren, of initiatief te nemen, want dan zou men kunnen helpen voor zover mogelijk. Zelfmoorden, pogingen of gedachten komen niet allemaal aan het licht, denk aan de auto-ongevallen. God leerde eens de naastenliefde, doch dit is voor velen in onze dagen een ouderwets advies. Een knuffel kan een mensenleven redden! Men weet eenvoudig niet meer wat God wil, want men heeft dit nooit geleerd, enkel kerkelijke wetten van mensen!

Zo is ieder mens verplicht zijn naaste te helpen bijzonder allen die “het niet meer ziet zitten!”  Help een mens die zich laat “radicaliseren” , maar radicaliseren is een slecht woord, want het gaat om demoniseren!!! Mensen kunnen dan heel angstig en opgejaagd beginnen te worden. Angst is uit de duivel, ook in zijn dienst!

Bij angsten zoekt men veiligheid, en die is enkel te vinden bij God.

11 Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.(Spr.24)

Een kandidaat zelfmoord, lijkt wel op iemand die geestelijk aan het verdrinken is. De ooggetuigen kunnen altijd helpen op eender welke wijze. Ook deze week zagen wij dat de macht van de dood, jonge mensen de dood injoeg op de meest gruwelijke wijze. Zag niemand dit aankomen? De strijd tegen zelfmoordaanslagen is een strijd tegen de duivel, maar als je Jezus Christus niet kent, ben je een grote nul! Wie oren heeft die hore!

In het onderwijs zou men beter de Bijbel gebruiken, daar vindt men de nodige wijsheid, zo zou men mensenlevens kunnen besparen. Indien je iemand ontmoet en hij of zij spreekt over zelfmoordneigingen, dan is dit een groot rood licht!

Doch zulke mensen kunnen ook soms zwijgen, en proberen hun problemen zelf te verwerken, dit zijn de gevaarlijkste gevallen. Maar hoe kan dan een mens zonder geestelijke kracht zichzelf redden. Hij heeft voedsel nodig voor zijn geest, en dit is enkel te vinden in de Bijbel. Filosofie, religie, is enkel tijdverdrijf!

Daarom sprak Jezus:

4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth.4

Judas pleegde zelfmoord!

 

3 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, 4 en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt! 5 En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich; daarop ging hij heen en verhing zich. Matth.27

Hier hebben wij een geval van zelfverwijten, zonde op zich. Meteen weten wij al wat de reden was van deze zelfmoord. Kon dit niet worden voorkomen? Ja, Was Judas minder hebzuchtig of geldzuchtig geweest, dan was het wellicht nooit zo ver gekomen. Het bijsturen van zijn gedrag kon het zaad voor zelfmoord in de kiem hebben gesmoord.

Het geweten van Judas stond in vuur en vlam. Er was slechts één weg terug, naar God om vergeving. Indien Judas, Jezus had opgezocht en om vergeven geroepen, zou Jezus hem zeker hebben vergeven. Judas geloofde niet meer in Jezus, zijn zonde bleek te groot te zijn in eigen ogen.. Ons land kent Jezus niet, slechts 1% van de Belgen kennen een Bijbels christendom, de meerderheid een Babels christendom!

Het geweten zou zijn geblust, en de zelfmoord zou niet hebben plaatsgevonden! Wij hoeven dit gebeuren niet moeilijker maken dan het is. Achitofel verraadde David en verhing zich ook. Valsheid is gevaarlijk! Een valse godsdienst gevaarlijker!

Zo zijn er tal van zelfdoding, maar wees een vriend voor iemand in nood.

Een preventieve Bijbelse pil voor deze epidemie:

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een

licht op mijn pad. Ps.119

God bless you