KRITIEK OP GOD?

BIBLESPACE - DE BIJBEL -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

Ā 

KRITIEK OP DE LEVENDE GOD?

Waarom laat God nog zoveel kwaad toe? Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen.

Oorlogā€¦natuurrampenā€¦..tegenslagen en ongeluk in uw levenā€¦.ziekte en tenslotte de doodā€¦..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, bij wie de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen.

God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door Mozesā€¦

View original post 982 woorden meer