DE GOEDE HERDER

DE GOEDE HERDER

clip_image002

 

Wanneer wij lezen over de goede Herder dan weten wij dat het over Jezus Christus gaat. Wanneer wij spreken over de schapen dan weten wij dat het over allen gaat die Hem volgen en Hem toebehoren.

De relatie tussen deze twee is een dagelijkse diepe band. De schapen zijn zeer afhankelijk van de goede Herder! Dit gedeelte is een antwoord van Jezus tegen de farizeeërs let op het laatste vers van vorig hoofdstuk. (Joh.10)

Het eerste vers heeft het over de manier hoe men in de schaapskooi komt.

Jezus wijst erop dat er maar een deur is !

DE schaapkooi was een omheining gemaakt van op elkaar gelegde stenen. Een opening om erin te komen. Er kwam dan een waker bij de deur tot de herder s morgens terugkwam.

Die ene deur is Jezus zelf. Het is de deur van het Koninkrijk van God .

De deur van de hemel in feite, en die gaat slechts open door geloof in Jezus Woord.

Herder of rover?

Hier bedoelt Jezus de herders vanuit Ezechiel 34

1 Het woord des Heren kwam tot mij:

2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israel, profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van Israel, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?

3 Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4 zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.

5 Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid.

6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.

Het grote kenmerk van de dief of rover der schapen:

Het zijn de vijanden van de christenen, mensen die behoren tot het koninkrijk van de duisternis.

Het beeld dat de wilde dieren grote moeite deden om bij de schapen te geraken en ze te stelen doet ons denken aan vele werken die gedaan worden om het christenen moeilijk te maken. Ook buiten de schaapskooi waren de “risico- schapen” altijd diegenen die aan het einde van de kudde liepen. Wie tever van Jezus achterblijft neem risico’s.

Jezus zei : Ik ben de deur der schapen.

Vele mensen op deze aarde willen gelukkig zijn en blij. Slechts één weg en één deur kan de mens inslaan : Jezus.

Jezus toonde op deze manier dat de farizeeërs in hem moesten gaan geloven.

Vandaag zijn er nog steeds mensen die uit de bijbel spreken zonder bekeerd te zijn of wedergeboren, zulke mensen hebben altijd de neiging hun eigen interpretaties door te geven, en verdeeldheid te zaaien

Ten slotte zoeken ze leraars die spreken naar hun eigen begeerten.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2Tim.4

VERS 3 DE SCHAPEN HOREN NAAR ZIJN STEM.

De ware schapen zullen nooit meegaan met een herder waarvan zij zijn stem niet herkennen; Zo was het mogelijk dat er eenzelfde schaapskooi drie kudden konden zijn, en als s morgens de herder kwam riep hij al zijn schapen bij eigen name , de zijn kwamen en de andere bleven staan.

Luther zei: Het mooiste van een schaap is dat het een goed gehoor heeft, voor de rest heeft het altijd hulp nodig.

ECHTE SCHAPEN.

De ware schapen horen en luisteren goed.

Hun komen toont hun gehoorzaamheid, ze zijn trouw aan hun herder en hun kudde.

Dit spreekt voor zichzelf in gemeenteverband. DAN kunnen zij uit zijn hand niet geroofd worden!

Het zijn christenen die het vermogen hebben leugen en waarheid te achterhalen over wat ze horen. Dat is precies enkel dat, wat ze tot een echte eenheid kan brengen.

Het werkt precies als een instinkt, dit is de zalving door de H.Geest.

Voorbeeld : Een duif op weg naar huis, kun je vangen, en loslaten maar geen andere weg meer in zijn oor blazen, hij vliegt altijd regelrecht naar huis!

1Joh2

1Jo 2:20 En gij hebt de zalving van hem, die heilig is, en gij weet alles.

1Jo 2:27 En de zalving, die gij van hem ontvangen hebt, blijft bij u en gij hebt niet nodig, dat iemand u leert, maar gelijk zijne zalving u van alle dingen leert, zo is zij ook waarachtig en geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo blijft in hem.

Dat iemand u leert, wil niet zeggen dat men niet naar de Bijbelstudies meer moet gaan, maar dat men niet moest luisteren naar dwaalleraars ” die proberen te misleiden” of u iets anders proberen te leren !

En zulke stemmen hoor je vandaag :

De stem van het humanisme.

De mens aanziet zichzelf als hoogste wezen op aarde, zoals een paus met keizerlijke troon, en moet zich niet beroepen op hogere machten. Menselijk zijn met elkaar is de oplossing.

De stem van het materialisme.

De satan leert ook deze weg, van kindsbeen af.

Doel van het leven vergaderen en bezit krijgen. De mens moet naar waardigheid en rijkdom gemeten kunnen worden.

De stem van het Atheisme.

Men leert er is geen God, alles is toeval. Het leven heeft geen zin of doel.

De stem van de religies.

Het proberen van Gods wezen te verklaren, een blindweg zoeken van de mens naar God. Sekteleiders zijn soms echte rovers.

Rovers van geld en ziel.

De stem van het spiritisme

De satan heeft een doel, de mensen in contact te brengen met het rijk der demonen

Het begint al met spelletjes op school, wel met bittere ervaringen voor sommigen.

De stem van de media.

Dit is een echte rover een rover van onze tijd. Lazen wij evenlang in onze bijbel als dat er reklame word uitgezonden.

Wat doet de goede herder met koppige schapen?

Schapen hebben altijd de neiging weg te lopen of te verdwalen. Meestal kent iedere herder zijn koppige schapen.

Hij neemt dan zijn trouwste schapen en mengt die met de weggelopen schapen, en zo komen ze weer dichter bij Hem.

Ook vandaag zien wij veel schapen christenen die geen gemeente meer willen, en toch gebruikt de Here nog trouwe schapen om ze opnieuw bij Hem te brengen, want ze behoren Hem toe.

CHRISTENEN NIET GEWENST

CHRISTENEN NIET GEWENST

Saudi Arabië verbant alle religies behalve de islam – Obama schrapt alle passages over christenvervolgingen door

Wereldwijde moslim holocaust-jihad tegen christenen zwelt aan

moslims uit Mensenrechtenrapport


De afgelopen maanden werden opnieuw vele honderden Nigeriaanse christenen gruwelijk vermoord door de moslimorganisatie Boko Haram, die openlijk zegt het christendom te willen uitroeien. Niettemin weigert de Amerikaanse president Obama dit te erkennen als moslimgeweld.

Volgens het onafhankelijke Gatestone Institute begint de islamitische holocaust-jihad tegen christenen in Azië en Afrika steeds ergere vormen aan te nemen. De door Amerika en de NAVO gesteunde islamistische rebellen in Syrië plegen genocide op de christelijke bevolking, die daardoor massaal naar veiliger oorden moet vluchten. In Nigeria heeft de moslimorganisatie Boko Harm, die alleen al dit jaar honderden christenen op vaak gruwelijke manieren heeft vermoord, aangekondigd het voedsel van christenen te gaan vergiftigen, zodat er straks niet één christen in Nigeria zal zijn overgebleven. De Westerse media en politici zwijgen nog altijd als het graf.

In Egypte blokkeerden leden van de Moslim Broederschap tijdens de verkiezingen complete straten en weerhielden zij christenen onder bedreiging van vuurwapens ervan te gaan stemmen.

In een recent rapport somt het Gatestone Instituut een aantal in de maand juni geregistreerde gevallen van christenvervolgingen door moslims:
Egypte

Een christelijke (Koptische) kerk werd aangevallen en de gelovigen bedreigd door moslims. Bussen met christenen werden met stenen bekogeld. Een vorig jaar in brand gestoken kerk werd nauwelijks gerepareerd. Een salafistische leider verklaarde op TV dat moslims niet het recht hebben zich te bekeren tot het christendom.

Indonesië

300 moslims verwoestten een gebouw waar christenen een kerkdienst hielden. De politie greep in door 12 christenen te arresteren maar niet één moslim. Het aantal geregistreerde schendingen van de rechten van christenen bedroeg in de eerste 5 maanden 40. Over het hele vorig jaar waren dat er 64.

Iran

De autoriteiten sloten opnieuw een kerk in Teheran omdat steeds meer voormalige moslims zich erbij aansloten. 5 maanden nadat 5 tot het christendom bekeerde moslims om deze reden waren gearresteerd is er nog steeds niets van hen vernomen. Een jonge moslima die christen werd, werd dood gevonden achter het stuur van haar auto met een kogelwond in haar hoofd.

Kashmir (Pakistan)

Een 119 jaar oude kerk werd door moslims in de brand gestoken. De politie ondernam niets tegen de daders. De christelijke minderheid in het land wordt steeds erger onderdrukt en geïntimideerd. Veel gelovigen moeten vluchten.

Kazachstan

Een christelijke kerk werd gedwongen om ‘vrijwillig’ zijn deuren te sluiten.
Mali

Islamisten die het noorden van Mali controleren dwingen de Sharia af waardoor christenen, vrouwen en andere kwetsbare groepen het slachtoffer zijn. Alle christenen zijn uit Timbuktu gevlucht nadat islamisten er de macht overnamen van het regeringsleger.

Nigeria

Moslims vielen opnieuw met bommen en geweren een aantal christelijke kerken aan. Tientallen christenen werden vermoord en honderden verwond, inclusief veel kinderen. Steeds meer christenen durven niet meer naar de kerk te gaan. Er zijn aanwijzingen dat de politie bewust wegblijft als moslims weer een aanval op christenen uitvoeren.

Saudi Arabië

35 Ethiopische christenen die in december 2011 werden gearresteerd omdat ze in een privé huis een gebedsdienst hielden zitten nog altijd in de gevangenis, waar ze worden geslagen en onderworpen aan ondervragingen en vernederende behandelingen. In 2006 beloofde Saudi Arabië aan de VS de rechten van andersgelovigen te respecteren, maar het land heeft nu formeel besloten alle andere religies te verbieden en alleen de islam toe te staan.

Soedan

De autoriteiten maakten 2 kerken met de grond gelijk. Drie katholieke scholen werden in beslag genomen. Een evangelische kerk werd vernietigd. Een moslim die christen werd mag zijn kinderen niet meer zien nadat zijn vrouw van hem scheidde vanwege zijn bekering. De man hangt mogelijk de doodstraf boven het hoofd omdat hij de islam afvallig is geworden.

Turkije

Duizenden moslims baden bij de Hagia Sophia, ooit de grootste kathedraal van het christendom, schreeuwden ‘Allahu Akbar!’ en eisten dat het gebouw wordt heropend als moskee, ter ere van de jihad-sultan die Constantinopel (Istanbul) in de 15e eeuw veroverde.

Verenigde Staten

Twee christenen in Saint Louis werden door de Iraanse Revolutionaire Garde met de dood bedreigd omdat ze de islam hadden verlaten en nu het christendom prediken. Eén van de christenen was ooit lid van de Garde en werd op een zelfmoordmissie naar Israël gestuurd. Beide mannen onderstrepen dat moslims heel eenvoudig kunnen worden geradicaliseerd en in zelfmoordterroristen kunnen veranderen. In Dearborn werden christenen door ‘Allahu Akbar’ schreeuwende moslims bekogeld. De politie liet de moslims begaan maar gaf de christenen een berisping omdat ze evangeliseerden.

Zuid Afrika

Ruim 70 studenten werden van de campus van hun Universiteit getrapt en zijn nu dakloos omdat de leiding iedereen verplichtte de islam te volgen en zij dit weigerden. Ook verbood de universiteit het bezit van de Bijbel.

Moslims verantwoordelijk voor 84% christenvervolgingen

Dit is slechts een greep uit de christenvervolgingen in de afgelopen maand juni. Het Gatestone Instituut concludeert dat de wereldwijde moslim jihadcampagne tegen christenen inmiddels chronisch kan worden genoemd en dat deze niet -zoals in het Westen wordt beweerd- ‘willekeurig’, maar systematisch en gepland wordt uitgevoerd.

Volgens de bekende internationale christelijke organisatie Open Doors worden er op dit moment 100 miljoen christenen vervolgd en worden er dagelijks 482 christenen over de hele wereld vermoord vanwege hun geloof (2), bijna allemaal door moslims. In de top 50 van landen met ergste christenvervolgingen staan dan ook maar liefst 42 moslimstaten. De andere 8 zijn communistisch.

Haat moslims neemt overal snel toe

In alle moslimlanden -van Marokko tot India, en overal in het Westen waar moslims wonen- worden christenen behandeld als dhimmi’s, als tweederangs burgers en worden zij hooguit ‘getolereerd’. De haat van moslims tegen christenen, hun symbolen en hun kerken neemt echter overal snel toe. Geweld en moord is de norm geworden; christelijke vrouwen worden verkracht en misbruikt; christenen worden gedwongen zich te (her)bekeren tot de islam en overal worden wetten ingevoerd of versterkt die het geloof in Jezus Christus criminaliseren en zelfs een halsmisdaad maken omdat zij de islam zouden ‘beledigen’.

Obama schrapt alle passages christenvervolgingen door moslims

Ondanks de steeds gruwelijker wordende vervolgingen van christenen door moslims heeft de Amerikaanse president Obama het ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven alle gedeeltes die in het recente Landenrapport over de Mensenrechten over de religieuze (moslim)vervolging van andersgelovigen stonden te schrappen. Eveneens houdt Obama vol dat de massale moordpartijen op Nigeriaanse christenen door moslims niets met religie te maken hebben. Bovendien gaf Obama ondanks berichten over verkiezingsfraude zijn zegen aan de huidige racistische en antisemitische Moslim Broederschap president van Egypte, Mohammed Morsi. (1)

bron: Xander

GOD IS ONZE SCHUILPLAATS

 

GOD IS ONS EEN SCHUILPLAATS!

 

clip_image002

 

Wij weten dat de komst van Jezus, onze God, voor de zijnen zeer nabij is. Niet alleen de tekenen der tijden wijzen ons daarop, maar ook de vele gevaarlijke dwalingen welke zich voordoen onder christenen, en afvalligheid. Wat het jaar 2012 ons nog zal brengen, weten wij niet, maar de Here gaf mij te spreken om het jaar in te zetten over “het schuilen bij Hem.”

1Pe 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Meteen weten wij dat het oordeel eerst begint bij Zijn gemeente. Het is al lang aan de gang, en dan komen de geprofeteerde oordelen over deze wereld welke oordeelsrijp is door ongehoorzaamheid aan Gods woord, de bijbel!

De Bijbel staat vol van voorbeelden van vrede en oorlog, haat en nijd, steeds in afhankelijkheid van het gehoorzamen aan Gods woord, en Israël is voor ons als een voorbeeld, zo stelt ook de apostel Paulus het. Doch door alles heen is er een schuilplaats die de Here voorziet in dagen van moeilijkheden en oorlogsdreiging zoals momenteel in het M.O.

Ook Jezus kreeg een schuilplaats, een spelonk, toen Hij in de wereld kwam, ondanks de moeilijkheden en er geen plaats was voor onze Heiland.

EEN SCHUILPLAATS VOOR ISRAEL EN DE GEMEENTE

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. Joel 2

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,Joel 3

In de moeilijkste dagen welke nog komen voor Gods volk, zal er een schuilplaats zijn. De berg Sion in Jeruzalem. Jes 30:19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

De berg Sion was de plaats waar Gods volk ging bidden. Ook in de toekomst zal Israël daar de Here aanroepen staat er. Aanroepen is bidden. Mr 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.(Richting Jordanië)

Bergen zijn altijd een goede schuilplaats.

De grote benauwdheid van Jacob staat voor de deur. Doch wellicht komt nog eerst de oorlog van Gog uit Magog. (zie studie op de site)

De staatsleider van Iran roept het onbeschaamd uit, dat Israël moet verdwijnen van de aardbol! Dit is de wens van satan, elk aandenken aan Golgotha en Gods volk en de gemeente moet verdwijnen! Zullen atoomkelders de goede schuilplaats zijn?

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israels.

17 En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Joel 3

Hier vinden wij dat de Here zelf de schuilplaats is. Een schuilplaats is er altijd om bescherming en rust te vinden, zich te beschermen tegen het kwaad. Je kunt vervolgd worden door het kwaad op allerlei wijze, bijzonder als je een kind van God bent, de satan gaat rond als een briesende leeuw, en er is nog weinig tijd over. De satan vervolgt door letterlijke en geestelijke vervolging als het maar eindigt met de dood. Een schuilplaats is nodig, de Here is een schuilplaats, daar waar wij bidden.

Ook koning David zocht een schuilplaats en bad!

Psalm 142: 2 ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. {}

3 Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik;4 schouw ik naar rechts en zie ik uit; niemand ziet naar mij om. Is mij de toevlucht ontvallen; niemand vraagt naar mij.5 Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.6 Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.

Een echt verhaal.

Op een bepaald moment diende een familie in Engeland te vluchten naar een verder afgelegen plaats vanwege hevige bombardementen. Iedereen was angstig en zocht schuilplaatsen.

Deze familie was meer dan 100 km verder gevlucht en hadden een plaats gevonden bij andere mensen. ’s Avonds zat men bij de kachel, en de vader was bezig een boek te lezen, doch buiten was het hevig aan het stormen, en de regen kletterde hard tegen de vensters.

Zijn kind een meisje, zat heel stil niet ver van hem. De vader nam een oogopslag naar het meisje en zag dat ze opnieuw bang was, nu van het hevig stormen.

Hij zei: Kom bij mij, en ze nestelde zich op zijn schoot, en ze legde haar hoofdje tegen zijn borst.

Ze kwam helemaal tot rust. Toen zei ze plots: Papa, ik hoor het kloppen van je hart!

En de vader zei: Waar je vaders hart hoort kloppen, daar is het de veiligste schuilplaats!

Waar horen wij nu Gods hart kloppen?

Zo is het ook voor een christen, wanneer hij in angsten terecht komt, door allerlei kwaad dat op hem af komt, dan kan hij tot rust komen, daar waar Gods hart klopt!

Het kloppen van het hart dat is het leven. God is een vader, en om Zijn hart te horen kloppen, moet je dicht bij Hem schuilen en tot Hem naderen. Biddend de Bijbel lezen. Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Onder schuilen moeten wij het bidden in Geest en in waarheid, verstaan dat leert de Bijbel. Bidden is niet het aframmelen van voorgeschreven gebeden!

Een vers uit Psalm 62 toont waar je Gods hart vindt.

8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Psalm 62

De uitleg door de rabbijnen over wat betreft de schuilplaats, staat hier eigenlijk een voorwaarde. Zij bekijken dit vers als: Indien je altijd op de Here vertrouwt, dan pas is Hij een perfecte schuilplaats.

Het lijkt wel in hun ogen een gewoonte te zijn steeds in alles op Hem te vertrouwen.

Ps 118:8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;

Op mensen vertrouwen betekent ten rade gaan bij mensen, hulp zoeken en bescherming zoeken, zoals vandaag de dokters en advocaten, of politiekers, de biechtvaders zijn voor alle ongelovigen. Zulke mensen zegt God zullen zwaar teleurgesteld worden.

1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;

2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.

3 Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Jesaja 30

Spr 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Overal waar wij in stilte kunnen bidden en ons hart uitstorten, waar we Hem kunnen aanroepen. De Here leerde het zijn discipelen, hoe zij konden schuilen.

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u {in het openbaar} vergelden.

Bent u bij God gekend?

Wanneer ken je iemand? Wel wanneer je hem veel ziet.

God kent je, wanneer Hij je ook veel hoort en je bij Hem gaat schuilen.

Na 1:7 De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Sef 3:12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN.

KRITIEK OP GOD?

BIBLESPACE - DE BIJBEL LEZEN EN BEGRIJPEN -RONNY GAYTANT- EVANGELIST - BIJBELVERKLARINGEN

 

KRITIEK OP DE LEVENDE GOD?

Waarom laat God nog zoveel kwaad toe? Wij kunnen deze vraag stellen voor ons persoonlijk leven en in het algemeen.

Oorlog…natuurrampen…..tegenslagen en ongeluk in uw leven….ziekte en tenslotte de dood…..Om op deze vraag een correct antwoord te kunnen geven, dan dienen wij te luisteren wat God zelf zegt, en dat staat enkel in de Bijbel.

Jesaja 48:17 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.

God heeft het goede voor met ieder mens. God heeft medelijden met mensen, bij wie de tranen rollen in het verborgene. Daarom wil God de mens leren hoe hij op deze aarde een gelukkige levensweg kan bewandelen.

God gaf ons geen catechismus, een geloofsboek, of een gebedenboek, neen, enkel sprak Hij door Mozes…

View original post 982 woorden meer

SLUWE LISTEN VAN SATAN

 

ENKELE SLUWE LISTEN VAN SATAN

 

 

image

 

3 Doch ik vrees, dat zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, zo ook uw gedachten bedorven en

afgeweken zijn van de eenvoudigheid jegens Christus.2 Cor.11

In het leven hebben nog vele mensen goede bedoelingen, ze zoeken een overtuiging waarvan ze denken dat ze op het goede spoor zijn, en ze voelen zich schijnbaar goed in hun vel! Voor velen komt het er niet op aan wat men gelooft, of niet gelooft. Dit op zichzelf is al een sluwe valstrik, waarbij de sterveling niet veel verder denkt. De satan boekt daarbij de beste resultaten, en kent op die wijze de minste weerstand, als Jezus maar uit die denkpiste blijft! Hij maakt omstandigheden, waarbij de christenen en anderen weinig Bijbelkennis zouden hebben! Eva kwam in verwarring!

Waarom zijn sluwe gedachtestrijd tegen Israël en de Bijbelgetrouwe Christenen? Wel hij weet dat wanneer een mens met liefde in de Bijbel en in het verlossingswerk van Jezus gaat geloven, dat dan die ziel enkel door dat geloof zal worden behouden.

Hoe werkt satan vandaag?

14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert

zich in een engel des lichts.2 Cor.11

De apostel Paulus doet er geen doekjes om, er zijn mensen leert hij, die op “de kansel” willen komen staan, en zich voordoen als apostelen van Christus. Het zijn de bedrieglijke religieuze arbeiders, die zwaaien met theologische diploma’s om eerbied en gezag te ontvangen! Ze zoeken hun publiek te binden, met allerlei verhalen, fabels, en soms met schijnwonderen! Een ander evangelie dus, waarvoor Jezus heeft gewaarschuwd! (Matth.24:24) Ze geven moeilijke Schriftgedeelten verwrongen weer, en laten twijfels en verwarring achter.

2Ti_4:3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

Niemand moet zich laten verleiden, door on-Bijbelse praktijken te volgen of te accepteren. Daarom zijn er vandaag vele gekwetste christenen, die geen gemeente (kerk) meer bezoeken, door teleurstellingen, en liefdeloosheid. Die valse herders, brengen mensen in de gemeente, die niet wedergeboren zijn, die mensen laten zich met goede bedoelingen dopen, en denken herboren te zijn door een waterdoop! Laat staan de complete onzinnigheid van een kinderdoop!

De satan zoekt religieuze wereldmacht, ja door zijn listige praktijken, en misleide mensen! Velen zien daar vandaag brood en voordeel in, zoals in de tijd toen keizer Constantijn, schijnchristen, zijn kerk oprichtte met vele compromissen tussen zijn zonaanbidding, paganisme en de christenen die de bijbel ontrouw werden. Bijbelgetrouwe christenen bleven vervolgd!

De satan boekte al veel succes met de slogan: “ieder zalig in zijn geloof”! Vandaag zoekt hij nog bruggen te leggen tussen Katholiek, Protestant, Evangelisch, Jood of moslim. Let op de inspanningen van de huidige paus, voor toenadering tot de moslims. Let op het wereldwijd samenwerken met de politiek, een nieuw Babylon! (Openbar.17:5)

SATAN TUSSEN DE AANBIDDERS VAN GOD OP BEZOEK.image

6 Het gebeurde nu op zekere dag, dat de zonen Gods voor Jahweh verschenen, en dat ook de satan zich in hun midden bevond. 7 En Jahweh sprak tot satan: Waar komt ge vandaan? Satan gaf Jahweh ten antwoord: Van een zwerven speurtocht over de aarde. Job 1

Bij een samenkomst van Gods zonen, trouwe engelen, die God aanbaden, lezen wij over een aanwezigheid van de satan. Deze was daar zeker niet om God te aanbidden, wel om het kwaad dat de mensen deden aan te klagen. Toch was hij daar kunnen komen. En wat deed hij daar nog meer? De satan is zeer actief over de ganse aarde. Het is niet omdat je hem niet kunt ziet, dat hij er niet is. Zo geloven vele mensen ook niet in zijn bestaan, noch in zijn knechten.image

Zijn dienaren, schijnheiligen, kunnen ook aanwezig waar men God aanbid. Hij is een soort legergeneraal, en laat observeren. Hier in dit geval kende hij de trouwe gelovige Job!

Hij kent ook christenen die wedergeboren zijn, en eigendom van christus zijn geworden. Andere christenen en ongelovigen laat hij met rust, want dezen behoren nog bij hem, ze geloven en vertrouwen op zijn leugens, zoals bv. De theorie van Darwin! Big Bang enz..

De meerderheid van de ooit bestaande wereldbevolking zullen verloren gaan voor de eeuwigheid, omdat ze die listige leugens hebben aangenomen als waarheid! Er is maar één weg ten leven: Jezus Christus!

Psa_126:5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Vandaar het grote verdriet van de ware christenen die alles voor hun ogen zien gebeuren. Die weten van Gods oordelen welke komen. Ze zien dat er in hun eigen familie zijn, die leugens geloven, hun eigen kinderen, hun broers of zussen, hun vader of moeder, welke zullen in die oordelen terecht komen, en na hun dood in het laatste oordeel zullen komen. Wedergeboren christenen verliezen vrienden in de wereld, omdat ze niet willen geloven in de God van de Bijbel, en niet verder willen delen in de voordelen van de wereldse ongerechtigheden. Dit alles door de listen van de satan.

De satan zoekt om de christenen te beproeven, maar hij kan niet zonder toelating iets doen. Hij maakt discussie met God zelf, en wil door allerlei sluwe praktijken gelovigen van hun geloof afbrengen.

Dus dit betekent dat wanneer iemand echt christen wordt, het niet altijd rozengeur en maneschijn is geworden. Neen, er kunnen soms zware beproevingen komen, maar met een doel, en het werkt mede ten goede. Anderzijds kunnen bij de wedergeboorte mensen spontaan worden genezen van een ziekte of kwaal, zonder toedoen van iemand! Daarom zoekt satan alternatieven om mensen te genezen zonder bekering! Bedenk de bedevaartsoorden en showgenezingen.

Lukas 22:31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft

ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe

Christenen stellen zich soms ook de menselijke vraag:

Waarom overkomt mij dit of dat kwaad? In het leven van een christen kan het soms jaren duren eer men begrijpt waarom bepaalde pijnlijke gebeurtenissen in zijn leven hebben plaatsgevonden. En men dankt God!

Christen zijn is op stage zijn, en echt een leerling van Jezus zijn. Ons verstand is te beperkt om Gods wegen in ons leven te begrijpen. Job begreep het ook niet meteen! God liet toe dat het geloof in Job werd beproefd, om aan te tonen dat in het tijdelijke aardse leven van Job, het bijzonderste, zijn geloofszekerheid was! Zo kwam satan als de grote verliezer uit de strijd. Job werd achteraf dubbel gezegend!!

Ook Jezus werd listig beproefd door de duivel! Let op het listige werk van satans knechten, farizeeën, kerkleiders.

Denk aan de overspelige vrouw welke ze bij Hem brachten, om Hem te kunnen aanklagen, dat Hij de wet niet volgde, en de doodstraf uitsprak!

1Pe_1:7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

DE DEADLINE VAN SATAN IS HEEL NABIJ!

Rev 12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

12 Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Onze dagen worden gekenmerkt door het kwaad. Het kwaad en onrecht zal nog vermeerden, en de wetteloosheid toenemen. De samenleving bewijst dagelijks dat de Bijbel de waarheid heeft gesproken. Met al het onschuldig bloed dat vandaag vergoten wordt zou men meren van bloed kunnen vullen. Mattheüs 24:12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, 3 zal de liefde van velen 4 verkoelen.

Er is één oplossing: Jezus, Hij komt de Zijnen wegnemen, wegrukken, “rippen” om bij Hem te wonen in de hemel! Wij verwijzen naar de rapture, de opname, de eeuwenlange hoop der christenen. (https://biblespace.wordpress.com/. De opname, een snelle hemelvaart van de christenen, welke de satan listig in de doofpot wil steken, en zo tracht listig te verkondigen als valse leer!

Psa 97:11 Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid,

en vrolijkheid voor de oprechten van hart.

12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.1 Petr.3

DE NIEUWE WIND IN EGYPTE

clip_image002

clip_image004

Isa 19:2 Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. 3 En de geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen, en hun raad zal Ik verslinden; dan zullen zij hun afgoden vragen, en den bezweerders, en den waarzeggers, en den duivelskunstenaars. 4 En Ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen.

Isa 19:4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.

Egypte 2013

Wanneer wij deze profetieën in de Bijbel lezen, dan worden wij stil. Wij zoeken dit alles te begrijpen. Er zijn vandaag al vele speculaties over deze Bijbelverzen. De politieke wereld volgt al deze gebeurtenissen op de voet. Egypte, de koning van het Zuiden, zit als land in een zware machtsstrijd, na de val van de vorige president Moebarak. Hoeveel doden zijn er al gevallen onder het beleid van een democratisch verkozen dictator,Morsi. “koninkrijk tegen koninkrijk”, Wij moeten weten dat in die tijd een koninkrijk, slechts de grote was van een provincie van het land. Daarom lezen wij in een andere vertaling werkelijk “provincie” zal strijden tegen “provincie”. Wij kunnen dus best begrijpen dat het hier werkelijk gaat om een interne strijd in Egypte, welke kan leiden tot een burgeroorlog.

Vandaag kunnen wij die teksten van de profeet Jesaja heel precies geleidelijk in vervulling zien gaan.

Wat nog meer opvalt dat is, dat de God van Israël dit land bezoekt. Het land kent een ernstige en gevaarlijke beproeving. Het land zal niet doen wat het maar wil! De huidige en komende machthebbers zullen radeloos worden. Ze zullen opnieuw zoals in de tijd van de farao, hun oude waarzeggers raadplegen voor politieke raad. God zal het land harde leiders geven en in de hand van een harde president geven. Op de foto toont de president “die” hand aan het volk.

Maar laten wij niet vooruitlopen, maar wel letten op de gevolgen welke dit kan hebben voor deze regio. Het Egypte vandaag zoekt toenadering tot het oorlogszuchtige Iran.

Wanneer wij enkele verzen verder lezen dan stellen wij ons nog meer vragen.

5 En zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen. 6 Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven, zij zullen ze uithozen, en de gedamde stromen opdrogen; het riet en het schilf zullen verwelken. 7 Het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen, zal verdrogen; het zal weggestoten worden, en niet meer zijn. 8 En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwijnen. Jesaja 19

Wat staat er nog voor de deur, wanneer wij lezen over een uitgedroogde Nijl en al die gevolgen. Zal dit zijn ten gevolge van atomair vuur, aardbeving of wat zijn?

Wie Jezus persoonlijk kent, moet niet angstig zijn voor de toekomst, want Jezus komt!!

Biblespace.

DE HUISGEMEENTE

DE GEMEENTE AAN HUIS

HUISGEMEENTEN

Wij zijn inmiddels aangekomen bij het laatste deel van deze driedelige reeks bijbelstudies waarin wij de taalkundige en inhoudelijke betekenis van zowel de nieuwtestamentische geloofsgemeenschap alsook de plaats van de samenkomst onderzoeken en bestuderen. En zo verdeeld deze geloofsgemeenschap is, zo verdeeld is men ook over de vraag naar de juiste benaming ervan. Christenen met een reformatorische, rooms-katholieke of orthodoxe achtergrond hebben het over de “kerk” terwijl het woord “gemeente” een ingeburgerd begrip is onder christenen uit vooral de evangelische hoek, maar ook in het Jodendom gebruikt wordt. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de naam “kerk” voor ons onaanvaardbaar is omdat deze een heidense oorsprong heeft en de kloof tussen het Christendom en het Jodendom daardoor alleen maar verbreedt. De naam “gemeente” daarentegen is wel bijbels en geniet derhalve onze voorkeur. Het is interessant om zowel in de bijbelse grondteksten alsook in de vertaling te kijken naar de etymologische oorsprong van deze naam. Het Nederlandse woord “gemeente” komt van het Germaanse “gimeinida”, het Oudsaksische “gimēntha” en het Gotische “gamainþs” en is afgeleid van “gemeen”. Een andere vorm van dit woord is “gemeenschap”, dat komt van het Germaanse “gimeini”, het Oudsaksische “gimēni” en het Gotische “gamainei” met de betekenis van “vergaderde menigte”. Het woord “gemeente” ofwel “gemeenschap” omvat een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben, dat kan dus bijvoorbeeld dezelfde woonplaats zijn. Daarom wordt het totale aantal inwoners van een dorp of stad of een groep dorpen of wijken bij elkaar een “gemeente” genoemd. Een gemeente of een gemeenschap kan ook bestaan uit een groep mensen met dezelfde doelstellingen, hobby’s of kenmerken, maar ook hetzelfde geloof. Voor een juiste definitie van het woord “gemeente” bestaat er dus in principe geen onderscheid in maatschappelijk of religieus gebruik.

lhq Qahal en hdi Eda

Het Hebreeuwse woord lhq qahal, waarvan het Jiddische woord “Kehille” is afgeleid, wordt in totaal 123 keer in de TeNaCH, de Hebreeuwse Bijbel, genoemd: 86 keer als gemeente, 17 keer als vergadering en 20 keer als menigte. hdi eda is een synoniem voor lhq qahal en komt in de TeNaCH in totaal 149 keer voor, namelijk 124 keer als gemeente, 9 keer als vergadering, 14 keer als menigte, 1 keer als volk en 1 keer als zwerm. Het woord lhq qahal komen wij voor het eerst in ty>arb B’reshit [Genesis] 28:3 tegen, waar Yitz’chaq [Isaak] zijn zoon Ya’aqov [Jakob] zegent met de woorden: “Moge El Shadai [de Almachtige G’d] je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken.” De Willibrordvertaling gebruikt hier evenals de NBG-vertaling de Nederlandse woorden “menigte volken” voor het Hebreeuwse ,ymi lhq q’hal amim. De Joodse Dasberg-vertaling heeft het daarentegen over een “gemeenschap van volkeren” en geeft daarmee aan dat hier sprake is van een aantal volken die iets gemeenschappelijks hebben. Met het woord “gemeenschap” komt de vertaling van lhq qahal volgens mij beter tot zijn recht dan met het woord “menigte”, want “menigte” zegt wel iets over een groot aantal, maar niets over de onderlinge band van deze volken. Het woord hdi eda treffen we voor het eerst aan in tvm> Sh’mot [Exodus] 12:3 waar de Eeuwige aan Moshe [Mozes] en Aharon [Aäron] de opdracht geeft: “Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt…” Voor deze passage gaat mijn voorkeur zowel naar de NBG-vertaling alsook naar de Statenvertaling uit, die het Hebreeuwse lar>y tdi9lk kol edat Yis’ra’el in het Nederlands weergeven met “de gehele vergadering van Israël” ofwel “de ganse vergadering van Israël”. De Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling kiezen beiden voor “gemeenschap” en de Dasberg-vertaling gebruikt hier het woord “gemeente”. In dit geval vind ik echter “vergadering” meer op zijn plaats, want Moshe moest de Israëlieten immers in vergadering bijeen roepen om aan hen de richtlijnen voor het vieren van Pesach mee te delen. In deze tekst kan echter nooit het hele volk bedoeld zijn, want het zou echt onmogelijk geweest zijn om honderdduizenden Israëlieten bij elkaar te roepen op een tijdstip waarop zij nog steeds slaven waren en dus niet over de vrijheid beschikten om aan deze oproep gehoor te kunnen geven. Het lijkt mij daarom wat realistischer om ervan uit te gaan dat Moshe alle volksvertegenwoordigers bij elkaar geroepen heeft en daarom vind ik “de gehele vergadering van Israël” hier een betere vertaling dan “de hele gemeenschap van Israël”. Een vergadering is immers een term voor het bijeen roepen van mensen om afspraken met elkaar te maken, zaken te regelen of zoals in dit geval om g’dsdienstige zaken met elkaar te bespreken. Drie verzen verderop in hetzelfde hoofdstuk, namelijk in tvm> Sh’mot [Exodus] 12:6, worden lhq qahal en hdi eda naast elkaar gebruikt in verband met het pesachlam en het is interessant om te zien hoe de uitwisselbaarheid van beide termen in de diverse vertalingen duidelijk naar voren komt. In de Statenvertaling lezen wij: “En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.” In de NBG-vertaling staat het precies andersom: “En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering.” De ene vertaling zegt: “de gemeente der vergadering” en de andere zegt: “de vergadering der gemeente”, maar in feite is het helemaal niet relevant in welke volgorde deze woorden geplaatst worden, want waar het om gaat is dat die dag de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer moet slachten en dat is de exacte formulering die de Nieuwe Bijbelvertaling voor dit vers heeft gekozen. Maar let op! Niet in alle teksten waar lhq qahal en hdi eda voorkomen gaat het om een g’dsdienstige bijeenkomst, want afhankelijk van de context kunnen deze woorden ook een maatschappelijke betekenis hebben.

hvhy lhq Q’hal haShem

In een aantal passages wordt de term “gemeente” ook collectief toegepast op G’ds volk Israël, in christelijke vertalingen “de gemeente des HEREN” genoemd. In de Hebreeuwse grondtekst staat hvhy lhq q’hal haShem en daarin is het woord “gemeente” verbonden aan de naam van G’d. Voor het eerst komen wij deze constructie tegen in het vierde boek van de Tora, rbdmb B’mid’bar [Numeri], en wel in de p’suqim 16:3 en 20:4. In totaal wordt er over de “gemeente des HEREN” in de hele TeNaCH 12 keer gesproken in 10 teksten. Helaas wordt deze benaming ten onrechte maar al te vaak op de kerk uit de heidenen, het christendom, toegepast. G’ds Woord echter laat er geen twijfel over bestaan dat deze term op de eerste plaats op G’ds eigen volk Israël toegepast mag worden en daarnaast slechts op de gelovigen uit de heidenen die zich bij Zijn volk aansluiten. In ,yrbd D’varim [Deuteronomium] 23:3 zegt de Eeuwige weliswaar: “Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des HEREN komen”, maar Hij kijkt naar het hart van ieder mens, want Hij is rechtvaardig. Als dat niet zo was, dan zouden de grootste koningen van Israël, David en Sh’lomo [Salomo] en zelfs Yeshua haMashiach nooit geboren zijn, want zij allen kwamen voort uit een Moabitische die met een oprecht hart gezegd heeft: “Uw volk is mijn volk en uw G’d is mijn G’d!” Deze Moabitische vrouw was Rut. Ook zij behoorde tot de hvhy lhq q’hal haShem omdat zij begrepen heeft dat de G’d van Israël onlosmakelijk met Zijn volk verbonden is en haar houding mag velen als voorbeeld dienen. Wat mij overigens hierbij opviel is dat het woord hdi eda weliswaar 124 keer in de TeNaCH met “gemeente” vertaald wordt, maar dat in verband met de “gemeente des HEREN” uitsluitend het woord lhq qahal toegepast wordt, waardoor ik de indruk krijg, dat lhq qahal misschien een diepere betekenis heeft dan hdi eda. Maar ik kan het natuurlijk ook wel mis hebben. In elk geval is het een feit, dat de Griekse vertaling van de TeNaCH, de Septuaginta, het woord lhq qahal zowel met ekklesia ekklēsia alsook met sunagwgh synagoge vertaalt, maar het woord hdi eda alleen met sunagwgh synagoge. De synagoge hebben we reeds in de vorige bijbelstudie heel uitvoerig behandeld en daarom zullen we onze aandacht in de rest van deze studie geheel op de ekklēsia richten.

ekklēsia

We gaan nu het woord ekklesia ekklēsia in B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] nader bekijken. Daarin komt dit woord 115 keer voor als gemeente en 3 keer als vergadering. Eigenlijk hebben beide woorden die doorgaans met “gemeente” vertaald worden, zowel het Hebreeuwse lhq qahal alsook het Griekse ekklesia ekklēsia de betekenis van: “bijeen roepen” ofwel “mensen ergens uit vandaan roepen”. In politieke of maatschappelijke zin kon dit in het oude Griekenland een vergadering van burgers zijn, die door een heraut uit hun huizen werden geroepen naar een volksvergadering op een openbare plaats of in g’dsdienstige zin een vergadering van gelovigen voor een eredienst in een huis of in de vrije natuur. In elk geval heeft het woord ekklesia ekklēsia zowel in de betekenis van “gemeente” alsook in de betekenis van ‘samenkomst” altijd betrekking op mensen en nooit op een bepaald gebouw en daarom is het zowel taalkundig alsook inhoudelijk onjuist om ekklēsia met “kerk” te vertalen. Zoals gezegd kan het woord ekklesia ekklēsia dus een religieuze of maatschappelijke betekenis hebben, maar dat kunnen wij slechts uit het tekstverband opmaken. Enkele voorbeelden hiervan vinden wij in tvlipm Mif’alot [Handelingen] 19 in het verslag over de volksoproer in Efeze. Laten we dus beginnen bij vers 32, want daar staat in de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel het volgende: “In de volksvergadering heerste grote wanorde. Iedereen schreeuwde door elkaar en de meesten wisten niet eens waarvoor ze waren samengekomen.” Ook in de NBG-vertaling heeft men gekozen voor dit woord: “Nu riep de een dit, de ander dat, want de volksvergadering was verward en de meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren.” In deze tekst heeft ekklesia ekklēsia, dat hier vertaald is met “volksvergadering” heel duidelijk een maatschappelijke en zelfs politieke betekenis, want het was beslist geen religieuze eredienst. Sterker nog: er is hier zelfs geen sprake van een georganiseerde vergadering, want het was een oproer, een opschudding ofwel een rel en daarom is de term “volksvergadering” hier helemaal fout. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het derhalve over een “menigte”, en dat vind ik dus een veel betere vertaling. In vers 39 is er daarentegen volgens dezelfde Nieuwe Bijbelvertaling wel degelijk sprake van een echte volksvergadering, want daar wordt namelijk orde op zaken gesteld met de woorden: “Als er daarbuiten nog iets anders is dat u wenst, zal dat op een officiële volksvergadering behandeld worden.” Zowel de NBG-vertaling alsook de Groot Nieuws Bijbel gebruiken hiervoor de term “wettige volksvergadering”. De laatste keer dat wij het woord ekklesia ekklēsia in hoofdstuk 19 tegenkomen is in vers 41, waar wij in de Nieuwe vertaling lezen: “Na deze woorden maakte hij een einde aan de bijeenkomst.” De eerste keer dat het woord ekklesia ekklēsia op de gemeente van Yeshua wordt toegepast, is de bekende uitspraak in vhyttm Matit’yahu [Mattheüs] 16:18, waarmee Yeshua zelf Shim’on Keifa aanstelt als leider van de Kehille: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.” In het Grieks is er een woordspel tussen het woord petra, dat ‘steen’ of ‘rots’ betekent, en de naam Petrus met dezelfde betekenis. Dat komt in de Groot Bijbel duidelijk naar voren: “En ik zeg je dit: jij bent Petrus de rots en op die rots zal Ik Mijn gemeente bouwen.” Deze gemeente, waar Yeshua het over had, was geen kerkgenootschap dat de eredienst op zondag in een kathedraal hield, maar een Messiasbelijdende Joodse gemeente, die dagelijks in de tempel kwam, op Shabat de synagoge bezocht en daarnaast eigen huissamenkomsten had. Dat blijkt uit de volgende tekst: “En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden G’d en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Eeuwige voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 2:45-47). Men leest er zo gauw overheen, maar de “kring”, waar de NBG-vertaling het over heeft, is de gemeente. In de Griekse grondtekst staat daar namelijk het woord ekklesia ekklēsia. De Groot Nieuws Bijbel vertaalt het met groep, maar ook dat geeft niet de volle omvang aan: “Trouw waren ze ook iedere dag in de tempel, eensgezind; ze braken het brood bij elkaar aan huis en gebruikten de maaltijden met vreugde en in eenvoud van hart. Ze prezen G’d en stonden in de gunst bij het hele volk. En iedere dag vergrootte de Eeuwige de groep van hen die gered worden.” Met beide vertalingen ben ik eigenlijk niet zo happy, want een kring of een groep lijkt zo klein, maar volgens vers 41 hebben we het hier wel over meer dan drieduizend mensen en dat zou ik niet bepaald een kring of een groep willen noemen. Daarom geef ik in dit geval toch liever de voorkeur aan de Statenvertaling, want die gebruikt hier namelijk als enige wel het woord “gemeente”. En dat de Eeuwige dagelijks aan deze gemeente toevoegde was ook niet bepaald bij mondjesmaat, want twee hoofdstukken verder, in tvlipm Mif’alot [Handelingen] 4:4 lezen we namelijk het volgende: “Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.” Volgens de NBG-vertaling alsook de Statenvertaling was de gemeente dus in vrij korte tijd gegroeid tot 5000 mannen, de vrouwen niet eens meegerekend. De Nieuwe Bijbelvertaling daarentegen heeft het over 5000 personen bij elkaar, dus mannen en vrouwen samen: “Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.” Met het Griekse woord anhr anēr kan men inderdaad twee kanten op, want het betekent op de eerste plaats wel “man”, maar het kan ook de betekenis hebben van een aantal mannen en vrouwen en daarom gebruikt zowel de Willibrord-vertaling alsook de Groot Nieuws Bijbel de algemene term “5000 man”. Maar dat doet er niet toe. Het is evengoed een behoorlijk grote gemeente, vooral in die tijd, en dat waren allemaal toragetrouwe Joden, want in hoofdstuk 21:20 lezen wij in de Willibrord-vertaling: “Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze G’d en zeiden tegen Sha’ul [Paulus]: ‘Je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn, en allen houden ze zich strikt aan de Tora”, en ook in de Nieuwe Bijbelvertaling: “Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze G’d en zeiden: ‘Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de Tora”. Daarom stonden zij toen nog in de gunst van het hele volk. We hebben het hier dus over een Messiasbelijdende Joodse gemeente van minstens 5000 gelovigen!!! Wow! En van deze gemeente wordt in hoofdstuk 2 vers 42 t/m 46 gezegd, dat zij vast hielden aan de leer van de Sh’lichim [apostelen] en dus geen vreemde leerstellingen volgden, dat ze met elkaar een gemeenschap vormden, samen het brood braken, waarmee zowel de S’udat haAdon [het Heilig Avondmaal] alsook de Motzi Lechem op Erev Shabat bedoeld kan zijn, en het gezamenlijk dawenen [zeggen van de gebeden], zij deelden alles met elkaar, waren eensgezind, gingen dagelijks naar de tempel en gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart. En dan wordt in vers 46 nog een keer herhaald dat ze samen het brood braken, maar dan wel met een toevoeging: bij elkaar thuis, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. De Groot Nieuws Bijbel schrijft: “Ze braken het brood bij elkaar aan huis”, de Willibrord-vertaling zegt: “Ze braken bij iemand aan huis het brood” en in de NBG-vertaling staat: “Ze braken het brood aan huis”. Dat gebeurde dus niet in een megagrote zaal, niet in een kathedraal en ook niet in een stadion, maar gewoon bij elkaar thuis. Als we de Schriften nauwkeurig bestuderen kunnen wij zonder enige twijfel stellen dat de particuliere huizen toen de plaatsen waren waar de gemeente bij elkaar kwam. Op grond van archeologisch onderzoek gaat men er tegenwoordig van uit, dat er gemiddeld tussen 20 en 30 mensen konden deelnemen aan dergelijke huissamenkomsten, want volgens diverse teksten waren het voornamelijk de welgestelde broeders en zusters die hun doorgaans grote huizen daarvoor beschikbaar stelden. In hun huizen kwamen echter niet alleen gelovigen uit de bovenlaag samen, maar uit alle sociale lagen, want het is bekend dat men in deze huisgemeenten rijken en armen, slaven en vrijen kon aantreffen. Dat was een van de meest opvallende kenmerken van de eerste gemeente en het was een geweldig getuigenis naar buiten toe dat de rijken alles deelden met de armen, samen hun maaltijden gebruikten en voor elkaar zorg droegen. Eigenlijk was er sprake van een sociaal netwerk dat wij nu doorgaans helaas missen. Uitgaande van minimaal 5000 gelovigen en gemiddeld 20 tot 30 personen per huisgemeente moeten het wel ongeveer 165 huizen geweest zijn en met elkaar vormden zij de gemeente van Jeruzalem. Maar natuurlijk bleef het niet bij die ene plaatselijke gemeente. Als we uitgaan van het feit dat er 3000 mensen op één dag tot geloof kwamen en zich lieten onderdompelen, namelijk tijdens Shavuot [het Wekenfeest] waarvoor er honderdduizenden als pelgrims uit vele landen naar Jeruzalem zijn gekomen, dan mogen we er redelijkerwijs van uitgaan, dat de 3000 bekeerlingen niet allemaal inwoners van de hoofdstad geweest waren, maar dat er zeer waarschijnlijk ook velen van buiten Jeruzalem waren, die na de feestdagen weer terugkeerden naar hun eigen woonplaatsen en hun nieuwe geloofsopvattingen meegenomen hadden. Uiteraard hebben ook de Sh’lichim [apostelen] aan de opdracht van Yeshua gehoor gegeven en Zijn leer overal verkondigd en zo ontstonden er op een gegeven moment Messiasbelijdende gemeenten in het hele land, allemaal plaatselijke gemeenten, bestaande uit huisgemeenten, die met elkaar samen de landelijke gemeente vormden, en door de prediking van Paulus tijdens zijn zendingsreizen werden ook buiten Israël gemeenten gesticht waarbij zich nu ook gelovigen uit de heidenen mochten aansluiten en samen vormden zij allemaal de universele gemeente, het lichaam van Yeshua.

Organisme of organisatie?

Een lichaam bestaat uit cellen en ook bij het lichaam van Yeshua is dat niet anders, want ook de gemeente is opgebouwd uit cellen ofwel celgemeenten en zoals een natuurlijk lichaam in leven blijft door celdeling, zo vindt ook bij dit geestelijk lichaam celdeling plaats. De omvang van een huisgemeente wordt immers bepaald door de grootte van het huis. Een huisgemeente kan dus uit minimaal 3 en maximaal 30 personen bestaan. Meer mensen passen doorgaans niet meer in de zitkamer van een woonhuis. Een enkele keer kon het voorkomen dat een huisgemeente maximaal 40 personen kon herbergen, maar dan praten we over een Romeinse villa waarin de samenkomsten in het binnenhof plaats vonden, want dat kon natuurlijk wel in de warme mediterraanse streken, maar over het algemeen telde een gemiddelde huisgemeente in de tijd van Sha’ul [Paulus] vijftien tot twintig personen. Als er door hun getuigenis en prediking steeds meer stadsgenoten tot geloof kwamen, dan vond de groei niet plaats door de gemeente te laten opzwellen tot een grote groep van honderden of zelfs duizenden mensen waarmee men een kathedraal of stadion kan vullen, maar dan vond de groei plaats door vermenigvuldiging van de huisgemeenten, vergelijkbaar met de celdeling in het menselijk lichaam. Zodra de natuurlijke grens van 15 tot 20 personen, of afhankelijk van de beschikbare ruimte in het huis hooguit 30 personen in zicht kwam splitste de celgemeente zich op en werd er in het huis van iemand anders een nieuwe huisgemeente opgestart die zelfstandig verderging. Zo werd er op een natuurlijke wijze voorkomen dat het gemeenteleven in gedrang zou komen door het overschrijden van de ruimtelijke capaciteit, want we moeten ons daarbij steeds voor ogen halen dat de gelovigen niet dicht opeengepakt naast elkaar op lange kerkbanken zaten om eventjes te gaan zingen, bidden, naar de preek te luisteren en vervolgens weer naar huis te gaan, maar dat de samenkomst een sociaal gebeuren was met een uitgebreide gezamenlijke warme maaltijd. Zij gingen met elkaar aanliggen. Daarvoor heb je uiteraard ruimte nodig en om deze reden was de omvang van de huisgemeente afhankelijk van de beschikbare ruimte. Dreigde de grens van het maximaal toelaatbare aantal mensen overschreden te worden, dan vond er dus een celdeling plaats. Zo functioneerden de celgemeenten als een organisme en niet als een strakke organisatie zoals de meeste huidige kerkgenootschappen, en laten we eerlijk zijn: wat is het lichaam van Yeshua in wezen? Een organisatie of een organisme? Volgens mij heeft Yeshua nooit van de gelovigen verlangd dat zij zich zouden organiseren in kerkgenootschappen, maar dat zij met elkaar zouden omgaan als een Mishpacha, een huisgezin met broertjes en zusjes, allemaal kinderen van één Vader. Maar helaas zijn de grote kerken tegenwoordig vaak gemeenten zonder gemeenschap, om het maar zo te zeggen. Dat was nooit G’ds bedoeling. We kunnen G’d niet blij maken met bidden en zingen alleen, ook niet met handjesgeklap, maar we kunnen Hem wel blij maken met een onderlinge liefdesband, als wij G’d liefhebben en onze naaste als onszelf. Dat laatste kunnen we in praktijk brengen door voor elkaar klaar te staan en gemeenschap met elkaar te hebben in goede en slechte tijden. G’ds Woord leert ons dat geloof zonder werken een dood geloof is, want: “Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof dood zonder daden.” (bqiy Ya’aqov [Jacobus] 2:26). Congregationele gemeenten, dus officiële kerkgenootschappen zoals wij die nu kennen, werden in de vierde eeuw door keizer Constantijn geïntroduceerd en door de splitsing van het Romeinse rijk in een oostelijk en een westelijk rijk vond ook de eerste kerksplitsing plaats. Zo ontstond de Griekse kerk in Constantinopel naast de Latijnse kerk in Rome. De oosters-orthodoxe kerk en de rooms-katholieke kerk hebben na de tijd van Constantijn de Grote een religieus systeem ontwikkeld waarin een soort christelijke tempel centraal stond. Dat kon een kapelletje, een klein kerkje, maar ook een basilica, een dom of zelfs een kathedraal zijn, maar voor de ware gelovigen bestaat er sinds de verwoesting van de tempel in Jeruzalem niet meer zoiets als een “G’dshuis” dat door mensenhanden is gemaakt. Een kerkgebouw heeft geen enkel bestaansrecht naast de tempel en de synagoge, want: “de tempel was geen voorloper van de ecclesia en de ecclesia is geen variant van de synagoge”, schreef de bekende theoloog J.C. Hoekendijk. En toch zijn er tegenwoordig hele grote megakerken met samenkomsten in voetbalstadions of zelfs in een reusachtige miljoenenverslindende kristallen kathedraal. Allemaal pracht en praal, maar hoe groter de gemeente, hoe meer haar leden in de anonimiteit terechtkomen met alle gevolgen van dien. Congregationele kerken ontlenen in tegenstelling tot de bijbelse huisgemeenten hun identiteit aan een denominatie, d.w.z. een theologische opvatting. Hoe meer opvattingen des te meer denominaties, zo simpel is dat. En dan praten we dus niet meer alleen over de traditionele kerken, maar ook over de evangelische gemeenten. In de Bijbel komen we echter geen verschillende denominaties tegen, want het uiteindelijke doel is immers niet het winnen van leden voor de eigen club, maar het winnen van zielen voor G’ds Koninkrijk! Een huiskamer waar de gelovigen als een Mishpacha [huisgezin] met elkaar omgaan en zowel hun materiele alsook hun geestelijke zegeningen met elkaar delen is derhalve veel laagdrempeliger dan een kerkgebouw met allerlei regels en tradities, want het is niet de bedoeling om de mensen in de gemeente te halen, maar om de gemeente bij de mensen te brengen. Daarom ontlenen de huisgemeenten hun identiteit niet aan een denominatie, maar aan hun stad of dorp, zoals “de gemeente van Efeze” of “de gemeente van Thessalonica”. Congregationele kerken kenmerken zich niet alleen door hun tradities, statuten en eigen kerkgebouwen, maar ook door een administratief lidmaatschap en een professioneel leiderschap, bestaande uit pastors en dominees met een vaste salaris. De sterke professionalisering sinds de dagen van keizer Constantijn heeft de gemeente eeuwenlang beheerst en de gelovigen kunstmatig verdeeld in leken en geestelijken, want het vroege christendom heeft namelijk betaalde priesters als middelaars tussen G’d en mens overgenomen van de heidense religies, terwijl er volgens B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] slechts één Middelaar is tussen G’d en mensen, en dat is niemand anders dan Yeshua zelf! (1 Tim 2:5). Geen priester, geen dominee, geen voorganger, geen paus en ook geen Maria! Kortom: vrije huisgemeenten zonder een professioneel, beroepsmatig leiderschap en zonder administratief lidmaatschap zijn gewoon meer bijbels dan congregationele gemeenten van welke denominatie dan ook.

h kat¢ oikon ekklhsia hē kat’ oĩkon ekklēsía

Tegenwoordig zoeken velen naar een gemeente waar ze zich thuis voelen, maar bijbels gezien is het net andersom: de gemeente behoort juist daar te zijn waar de mensen zich thuis voelen, namelijk thuis, in hun eigen huis. Het plaatselijk lichaam van Yeshua kwam vanaf het begin altijd in een of meerdere woonhuizen bij elkaar, maar dat hing er natuurlijk van af hoe groot de groep was. Tot zo een huisgemeente behoorde doorgaans niet alleen de huiseigenaar met zijn gezin, maar vaak ook degenen van het personeel die tot het geloof zijn gekomen alsook andere medegelovigen die weliswaar ergens anders woonden, maar die toch trouw in dat huis de samenkomsten bezochten omdat ze dat om welke reden ook in hun eigen hun niet konden doen. In elk geval vond de samenkomst niet in een speciaal gebouw plaats, maar in in een gewone huiskamer. Dat was zo in de tijd van Sha’ul [Paulus] en bleef ook zo tot pakweg de eerste twee eeuwen van de gewone jaartelling. Uit zijn brieven blijkt, dat er verspreid over het hele toenmalige Romeinse rijk gemeenten waren die in gewone huizen bij elkaar kwamen. Ik kom daar straks op terug. Sha’ul gebruikte daarvoor een vaste uitdrukking: “de gemeente aan huis”. In het Grieks is dat: h kat¢ oikon ekklhsia hē kat’ oĩkon ekklēsía. In het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, schreef hij in vers 3: “Doe de groeten aan Prisca en Aquila, mijn medewerkers in dienst van de Mashiach Yeshua.” en dan in vers 5: “Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt.” Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling. De oude Statenvertaling formuleert het zo: “Groet ook de Gemeente in hun huis” en de NBG-vertaling zegt: “Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.” In de Groot Nieuws Bijbel tenslotte lezen we: “En doe ook de groeten aan de gemeente die in hun huis bijeenkomt.” – Hier gaat het dus om de huisgemeente van Prisca en Aquila. Sha’ul laat hen allen hartelijk groeten en in hetzelfde hoofdstuk groet hij iets verderop nog veel meer mensen zoals dit echtpaar en steeds in combinatie met hun huisgemeenten zoals bijvoorbeeld in vers 10: “Groet de huisgenoten van Aristobulus”; in vers 11: “Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven”; vers 14: “Groet Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen”, vers 15: “Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en alle heiligen die bij hen samenkomen” en tenslotte in vers 23: “Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten.” Al deze citaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar vers 23 wil ik toch ook nog even uit de Groot Nieuws Bijbel citeren: “De groeten van Gajus bij wie ik te gast ben en die zijn huis openstelt voor de hele gemeente.” Hier wordt dus een aantal huisgemeenten genoemd samen met de namen van welgestelde broeders en zusters die hun huizen voor de samenkomsten beschikbaar stelden, waarvan Aquila en Prisca de bekendste zijn. In zijn eerste brief aan de Korinthiërs moet Sha’ul in hoofdstuk 16 vers 19 de groeten van hen overbrengen. Ik citeer opnieuw uit de Groot Nieuws Bijbel: “U moet de groeten hebben van de gemeenten in Asia; ook van Aquila en Prisca en van de gemeente die bij hen thuis samenkomt, de hartelijke groeten in de Heer.” In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen wij: “Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten.” De Statenvertaling zegt het wat plechtiger: “U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is” en in de NBG-vertaling staat: “Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.” Maar er zijn nog meer teksten waaruit blijkt dat de plaatselijke gemeenten huisgemeenten waren, zoals bijvoorbeeld in Colossenzen 4:15, waarin Sha’ul volgens de Nieuwe Bijbelvertaling schrijft: “Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt?” of in de NBG-vertaling: “Groet de broeders te Laodicea; ook Nymfa met de gemeente bij haar aan huis.” Willibrord-vertaling: “Groet de broeders te Laodicea, en Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt” en tenslotte in de Groot Nieuws Bijbel: “Breng onze groeten over aan de broeders en zusters in Laodicea, en aan Nymfa en de gemeente die bij haar aan huis samenkomt.” – Een laatste tekst die ik in het kader van deze studie aan u wil doorgeven is Filemon 1:2, om te beginnen in de Nieuwe Bijbelvertaling: “Aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt.” De NBG-vertaling zegt het een beetje anders, maar komt op hetzelfde neer: “Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apfia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwen huize.” In de Willibrord-vertaling lezen wij: “Aan onze geliefde medewerker Filemon, Apfia onze zuster, Archippus onze strijdmakker, en de gemeente bij u aan huis.” De Groot Nieuws Bijbel vertaalt het zo: “Aan onze vriend en medewerker Filemon, onze zuster Apfia, onze strijdmakker Archippus en ook aan de gemeente die bij u thuis samenkomt.” Maar of men het nu heeft over de gemeente die bij u thuis samenkomt, over de gemeente bij u aan huis of over de gemeente te uwen huize, maakt allemaal niets uit. Feit is in elk geval dat de gemeenten die in de brieven van Sha’ul [Paulus] en ook in het boek Handelingen genoemd worden, geen kerkgenootschappen waren, dus geen congregationele gemeenten met eigen kerkgebouwen, maar vrije huisgemeenten die niet tot de ene of andere denominatie behoorden en geen lidmaatschap kenden, maar samen met de andere huisgemeenten de plaatselijke gemeente vormden. De gelovigen waren geen lid van een bepaalde gemeente, maar van het lichaam van Yeshua. Natuurlijk probeerde de tegenstander ook toen al om verdeeldheid te zaaien en de diverse huisgemeenten tegen elkaar uit te spelen, maar hun onderlinge liefdesband en hun gehoorzaamheid aan de Tora waren sterker dan de vijand. Laten wij ook daarin het voorbeeld van deze eerste gemeenten volgen en als men u vraagt van welke gemeente u bent, denk dan aan de woorden van Sha’ul: “Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Yeshua haMashiach roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Keifa,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is de Mashiach dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent ondergedompeld?” (1 Korinthiërs 1:10-13). Ik wil deze bijbelstudie derhalve beëindigen met de laatste woorden van Sha’ul in zijn tweede brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 13, de verzen 11 tot 13, eerst vanuit de Groot Nieuws Bijbel en als afsluiting uit de Willibrord-vertaling: “Tot slot, broeders en zusters, groet ik u; zorg dat alles in orde komt, luister naar goede raad, wees eensgezind en leef in vrede, en G’d, de bron van de liefde en de vrede, zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. Alle heiligen groeten u. De genadige goedheid van de Heer Yeshua haMashiach, de liefde van G’d en de gemeenschap van Ruach haQodesh [de heilige Geest] mogen u allen ten deel vallen.”“En nu, broeders en zusters, vaarwel! Laat alles weer goed komen, neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind, bewaar de vrede, en de G’d van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten alle heiligen. De genade van de Heer Yeshua haMashiach, de liefde van G’d en de gemeenschap van Ruach haQodesh [de heilige Geest] zij met u allen.” – Amen!

Werner Stauder

IN DE NAAM VAN JEZUS

DE WONDERLIJKE NAAM VAN JEZIS

 

clip_image002

 

Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u;

in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel! Hand.3:6

Dit ene vers openbaart aan deze wereld, dat er twee machten zijn. Een Wereldse macht gefundeerd op “zilver en goud”, m.a.w. geld of kapitaal. Een hemelse macht, te mogen spreken in de naam van Jezus, en nieuw leven openbaren, en kennis over de toekomst. De bedelende arme lamme begon een nieuw leven, zijn eerste stappen zette hij naar de tempel om God, zijn Schepper te danken.

Het valt sterk op dat de eerste christenen zoals hier Petrus, enorm veel belang hechten aan die naam van Jezus Christus. Bij de joden wordt er veel meer aandacht besteed aan de betekenis van een persoonsnaam, die zij krijgen bij hun besnijdenis. De naam van God is JHWH, Jahweh, uitgesproken,een heilige naam die niet mag ontheiligt worden, zoals dat vandaag gebeurt! “Uw naam worde geheiligd” bidt Jezus. Allah is de god van de moslims, de paus aanvaard ook die naam, hij ontheiligt!

De eerste christenen werden ook niet ogenblikkelijk “christenen” genoemd, maar wel: “zij, die altijd de naam van onze Heer Jezus aanroepen”.

Deze hemelse macht is niet te koop!

18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.Hand.8

In de apostolische tijd waren er ook al mensen, die in de zending van het evangelie, welke een kracht is, brood zagen. Ze dachten hier is geld mee te verdienen! Deze Simon had nu ontdekt dat er een andere macht bestond die groter was dan de macht van het kapitaal. Zo zijn er ook vandaag evangelisten die veel geld verdienen op corrupte wijze, door valse tekenen en schijnbare wonderen van genezing. ( 2 Cor.11:14) Sommigen historici vermoeden dat deze Simon naar Rome is verhuisd.

De naam van Jezus aanroepen, is tot zegen!

Ps. 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,

allen die Hem aanroepen in waarheid.

God is slechts met die mensen die vandaag Jezus Christus aanbidden, volgens de Bijbel. De toekomst zal dat openbaren. Slechts iedere Jood of heiden die enkel in de naam van Jezus zal geloven, zal behouden worden en ontsnappen aan Gods komende oordelen, ook het laatste oordeel. Weten en ervaren dat God met u is, geeft blijdschap.

Spr. 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren;

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

In de oudheid was een toren een vorm van bescherming tegen vijandige invallers. Wie de naam van Jezus aanroept is safe, is in veiligheid. Bescherming tegen angstgevoelens en zorgen verdwijnen niet met medicatie! Ps. 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die naam onnodig gebruiken is een vloek.

De profeet Jeremia schreef tot zijn volk dat ze niet angstig dienden te zijn voor de onheilstekenen aan de hemel, zoals de andere ongelovige volkeren. Let erop vandaag, zijn er nu ook al onrustwekkende berichten van tekenen en verschijnselen aan de hemel.

Jeremia schreef: 6 Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!7 Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Jer.10

Ieder volk of land die de naam van Jezus Christus niet wil aanroepen zal meer en meer Gods oordelen ontvangen! God zal een einde maken aan al het aanbidden van allerlei eigen of vreemde afgodsbeelden op deze aarde. Er komt een nieuwe tijd! Let op wat de profeten schrijven in:

clip_image004clip_image005clip_image006Psalm 79:6 Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;

Vandaag wordt er veel bloed vergoten onder de Arabische volkeren, volkeren die een god van oorlog dienen. (Dan.11:38) Kadhafi wilde destijds een “ Jeruzalem leger “opbouwen, en strijden tegen de allerhoogste!  Volkeren die de aankomende antichrist zullen volgen. Zal deze omwenteling in het M.O. niet leiden tot de tienstatenbond? Het hervormen van machtsblokken? Een verbond met de EU? Een komende wereldregering? Het is moeilijk om alles profetisch op een rijtje te plaatsen!

Petrus noemt Jezus Christus ook de “hoeksteen”!

11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Hand.4

Wie vandaag zoiets predikt, bezondigt zich aan discriminatie zou je kunnen denken en zeggen. Hij zou en zal veel tegenstand ondervinden. Dit komt door de wereldse en on-Bijbelse religieuze machten die zich manifesteren. Eeuwig leven is er enkel door Jezus Christus. De hoeksteen is een sluitstuk , die al de andere bouwstenen staande houdt. De satan bracht dwaalwegen en verwarring van andere namen in het religieuze leven te brengen. Namen van doden worden aanroepen, bv.Maria. De hemel heeft maar één deur: toont Jezus:

Joh. 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Wie gaf Jezus zijn naam en koppelde er beloften aan?

In onze dagen lijkt het gebruikelijk dat de vader en de moeder een naam kiezen voor hun kinderen; Ze willen dat dan soms geheim houden, tot de dag van de geboorte. De moeder van Jezus heeft niet de gelegenheid gehad om voor haar kind zelf een naam te mogen kiezen. Wel de Vader van Jezus! De Vader van Jezus was de Allerhoogste, God zelf! Ze wist meteen dat het een zoontje zou worden, zonder echografie.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. Luk.1

De engel sprak geen Grieks, wel Hebreeuws en sprak van Yeshua, wat redder betekent. Joden die in Jezus geloven spreken altijd van Yeshua, uit respect voor Zijn naam.

Bidden in Jezus naam, dat is pas power!

Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Wat een formidabele belofte verbonden, enkel, aan die heilige naam. Toch zijn er zoveel gebeden zonder verhoring gebleven. Wanneer men iets vraagt in de naam van iemand, dan moet dit altijd in overeenstemming zijn met zijn wil.

Wij vinden dus twee voorwaarden die nodig zijn om te ontvangen waarvoor men bidt.

1. Volmacht hebben gekregen. Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Hier gaat het over hemelse macht, kinderen van God hebben een volmacht ontvangen, en de H.Geest leidt hen. In deze wereld wordt er gebeden in alle godsdiensten, doch God luistert enkel, naar hen die in de naam van Jezus geloven. Het bidden of aanroepen van de moeder van Jezus, het aanroepen van zelfgemaakte heiligen is pure afgoderij, het brengt vloek en geen zegen!

Vele mensen werden en worden nog steeds listig en ernstig misleid.

2. Vragen in Zijn naam. Wat wij vragen in Zijn naam, moet steeds Bijbels zijn. Wie geen gehoor wil geven aan de Bijbel moet Hem niets vragen. Wie een gebedsverhoring ervaart zal blij en gelukkig zijn, want het bevestigt zijn persoonlijke relatie met God.

In Jezus naam,

DEPRESSIEF?

clip_image001

 

 

 

clip_image003

 

Iemand viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen. Een MEELEVEND iemand kwam langs en zei: “Ik voel met je mee.” Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: “Het is logisch dat iemand in zo’n put valt.” Een FARIZEER zei: “Alleen slechte mensen vallen in een put.” Een WISKUNDIGE berekende hoe hij precies in de put was gevallen. Een VERSLAGGEVER wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. Een FUNDAMENTALIST zei: “Je verdient de put.” De FISCUS vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde. Een KLAGEND iemand zei: “Je klaagt nu wel, maar wacht tot je MIJN PUT hebt gezien!” Een CHARISMATISCH CHRISTEN zei: “Belijd dat je niet in de put zit.” Een OPTIMIST zei: “Het had veel erger kunnen zijn.” Een PESSIMIST zei: “Het zal nog veel erger worden!”

JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en trok HEM UIT DE PUT!

VROUWEN IN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS

VROUWEN IN DE GEMEENTE

 

clip_image002

DE VROUW BIJ HET SCHEPPINGSGEBEUREN.

GEN 2 : 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.

GEN 2 : 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Eenvoudig te begrijpen is dat God een volgorde volgt in zijn schepping. Eerst de man en dan de vrouw. Daarna lezen wij over haar functioneren tegenover de man. Zij is een hulp, daaronder begrijpen wij dat ze in alle facetten van het leven van de man een adviserende en hulpvaardige rol gaat spelen. Ze gaat hem helpen en bijstaan in zijn beroep, in het gezin, in de maatschappij, in het nemen van beslissingen. Ze gaat hem met raad en daad helpen. Ze staat achter hem, ze verdedigt hem altijd.

DE GEVOLGEN VAN DEZE SCHEPPINGSORDE.

 3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.1.Cor.11

3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.(1 Cor.11)

De context spreekt hier over de plaatselijke gemeente. Wij zien een gezagslijn naar voor komen als: God – Christus – Man – Vrouw – kind.

Ook de  brief aan Efeze haalt dit aan :

 DE VROUW IN HUWELIJKSVERBAND.

24 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

24 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.

24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles Efeze 5.

Het woord ONDERDANIG = Hypotasso.

Dit woord betekent onderdanigheid of ondergeschiktheid of ” plaatsen onder ” . Deze ondergeschiktheid kan volgens dit woord gedwongen of vrijwillig zijn. Anderzijds hebben wij allen ook vrijwillig de Here, als hoofd der gemeente aangenomen. Het gezin, het huwelijk wordt vandaag fel aangevallen, en bijzonder ook de gezagsorde die God schiep.

 DE VROUW IN GEMEENTEVERBAND.

5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.(1 Cor.11)

Vrouwen mogen in de gemeente bidden en profeteren, mits een hoofddekking. Het profeteren is geen toekomstvoorspelling, het is een spreken, een mededeling, over hetgeen wat de Heer op het hart legt. Mits het stichtend en opbouwend is voor de gemeente. Het mag de orde niet verstoren. Andere gemeenteleden toetsen het woord aan de Bijbel.

PREKEN IN DE GEMEENTE? VOOR DE VROUW?

 32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. (14-34a) Zoals in alle gemeenten der heiligen 34 moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. 35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. 36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? 37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.1 Cor.14

De moeilijkheid met deze tekst welke veel onbegrip veroorzaakt, ligt hem in het feit dat men niet let op de reden, welke hier de ondergeschiktheid was. Paulus verbiedt niet dat de zusters bidden, zingen of profeteren. Het gaat erom dat vrouwen geen leiding mogen nemen, of bazig gaan worden in de gemeente, zeker ook geen onderricht of prediking mogen geven, zoals in de andere gemeenten dit ook niet mag zegt Paulus ! De eerste christenen waren meestal bekeerde joden, en daar was het een schande als een vrouw Bijbelstudie of prediking zou geven, omdat dit een gezagstaak is in Gods ogen.

Buiten de gemeente kan zij ZEKER  goed bijdragen bij het verkondigen en uitleggen van het evangelie.

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.Hand.18

11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.1 Tim.2

Het gaat erom dat een vrouw niet in het publiek mag optreden, om onderwijs te geven. Onderwijs behoort duidelijk tot de taak van een oudste met deze gave. ( 2 Tim.2:2 , Efe.4:11)

WELKE TAKEN HEEFT DE VROUW

IN DE GEMEENTE ?

Een onderwijstaak tegenover kinderen en jeugd. Pastoraal werk voor andere zusters in de gemeente. Zusters kunnen heel goed medewerken in evangelisatiewerk, ziekenbezoek. Ze zorgden voor bejaarde gemeenteleden. Ze kan diakones worden in de gemeente, door de Here aangesteld, er mag niet gehandeld worden naar “aanziens des persoons”.

 

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan, 2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend.

Rom 16

ANDERE ASPECTEN VAN DE VROUW

Spr.12:4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan.

Hier vinden wij hoe een vrouw kan zijn: ofwel een kroon ofwel de ondergang van haar man.

clip_image004Haar houding bepaalt haar schoonheid in Gods ogen.

Spr. 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven. Het is God die beslist, of mannen een vrouw krijgen of niet. Het klinkt eigenaardig maar zo zien wij dat het God is die mensen gepast bij elkaar brengt. Daarom zocht de vader van de bruidegom een maagd voor zijn zoon! Dat is Gods manier van werken!

Mannen moeten daarom dankbaar zijn.

Spr. 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Vandaag wordt het beeld van de vrouw veelal gebruikt in reclame, precies een voorwerp, lustobject dat succes heeft. Meestal mooie vrouwen, maar de bevalligheid is bedrieglijk. Mensen laten zich misleiden door de vleselijke schoonheid. Ze kunnen de schoonheid niet goed benaderen. God kijkt naar de geestelijke schoonheid, en slechts weinige vrouwen in de maatschappij zijn mooi, slechts zij die de Here vrezen. Ontzag voor God hebben, in plaats van de emancipatie welke graag doordringt in de gemeente.

Ps. 113:9 die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

 

clip_image006Het ingrijpen van God in een mensenleven doet wonderen. God kan levensmoed geven en gelukkig maken. Gelukkig zijn is zich afhankelijk te weten van Hem! De tekst lijkt onmogelijk, maar God doet alles voor zijn kinderen, hier een wonderlijk handelen in hun hart! Uit onvruchtbare vrouwen, kwamen grote Bijbelse figuren te voorschijn! Spr. 1:8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

God waarschuwt de kinderen voor wat ze hebben geleerd van hun moeder, in de onderwijzing van de Bijbel en dit niet te verwerpen of minachten. Dit kan vele jonge levens redden vandaag. Het minachten van de Bijbel of het verbieden erin te lezen zoals in de geschiedenis, was niet tot zegen, maat tot vloek! Daarom zoek de school met de Bijbel voor uw kinderen!

DE WONDERLIJKE HEMEL

clip_image001

 

 

clip_image003

 

DE WONDERLIJKE HEMEL

Deze morgen willen wij u als het ware meenemen naar de hemel! Een ware hemelvaart!

Als wij denken aan de hemel, dan denken wij als stervelingen daar zeer verschillend over.

De ongelovige zal denken aan de sterrenhemel, de kosmos, de blauwe hemel, zon, maan…

Een “Bijbelgetrouw” christen heeft er veel over nagedacht als hij met de Heer leeft, want dat is zijn uiteindelijke bestemming, bij God zelf mogen wonen in alle heerlijkheid.

De Hemel is duidelijk uitgesproken een plaats, een woonplaats, en niet alleen een toestand zoals sommigen het willen vertolken. Zo is ook de hel een verblijf in gevangenschap waar de ongelovigen na het laatste oordeel gaan wonen, maar niet in heerlijkheid, een clochard woont hier beter dan de verloren zielen in de hel.

Vandaag kennen en genieten vele volkeren van hun vrijheid, ze willen zich door niets meer laten binden. Meer rechten en steeds minder plichten, een toenemende wetteloosheid. Maar helaas als iemand de Christus niet persoonlijk zal hebben aanvaard, en vertrouwd.

DE WOONPLAATS VAN GOD.

Wanneer wij op bezoek gaan bij iemand waar wij nog nooit zijn geweest, dan is onze eerste indruk van deze mens hoe en waar hij woont, en dit is al genoeg om een vooroordeel te laten opkomen in je gedachten. Hier in ons land is luxueus wonen in de ogen van de Belg bijna een topprioriteit ! Het klinkt als het ware: heb je eigen huis lief bovenal?

Niemand woont beter dan God! Begrijpelijk. De hemel is daarom ook ons toekomstig vaderhuis, waar de behouden christenen naartoe gaan. Zie de bruiloft van het Lam op https://biblespace.wordpress.com/.

4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Ps.11

Een paleis is koninklijk, wij gaan wonen in ons huis door de Here bereid, beter dan alle aardse paleizen of kastelen, die vergaan ! Hoe is het mogelijk dat velen daar niet aan denken, zij die verlangen denken daar wel aan !

Wanneer wij spreken over de grootte van een huis, dan is dat hier beperkt. Vanuit de hemel is God steeds bezig met de mensen, Hij is bezig met Zijn kinderen, Hij wil ons hier zegenen en u die het nu leest of hoort! God is niet bezig met hen, die niet bezig zijn met hem!

De antichrist weet heel goed dat de christenen een gezegende toekomst hebben, te mogen wonen als koningen bij God! Dit is geen fabeltje.

DE HEMEL KAN HET KOSTBAARSTE ZIJN VOOR EEN STERFELIJK MENS!

En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. Openb.13

clip_image005clip_image007De antichrist, hij die zich in de plaats van Jezus Christus stelt, zal veel gedwongen volgelingen hebben, via het gevoeligste orgaan van een mens: zijn portemonnee! Nu de opkomende perfecte bindende chip! Wat een jaloersheid bespeuren wij hier bij de satan, wonend in een mens, de antichrist ! Jaloersheid was de eerste zonde die leidde tot de moord op Abel!

De hemel is niet te meten !

1 Zo zegt de Here: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Jes.66

Als wij nu eens spreken over een woonplaats, dan gaat het bij de mensen, wel eens over een groot huis, of kasteel.

Wat een verschil tussen God en de mens, als een aards paleis, het is stof onder Gods voeten!

Staat er een woonplaats in de hemel op uw naam?

22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Hebr.12

In de hemel weet men al wie nog moet aankomen voor het grote bruiloftsfeest!

Als wij even nadenken dan weten wij dat ieder die hier een huis bezit, ingeschreven staat in de diensten van Registratie en domeinen. Dit is publiek, mits betaling voor kennisname.

Onze woning in de hemel staat op naam van ieder wedergeboren christen. Wij zijn inwoners van het hemelse Jeruzalem! Ieder kind van God heeft een huis dat geregistreerd staat in de hemel !

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Mattheus 6

Wij moeten beseffen dat de hemel ook een plaats is waar: men registreert, nauwkeurig opschrijft, al uw werken welke u hebt gedaan uit liefde tot Jezus, voor Zijn gemeente enz.

Het kleinste wat u ook deed voor Hem, zal niet vergeten worden! Ge zult nog loon krijgen voor dingen die ge hebt vergeten !

WAAR UW HART VANDAAG IS, ZAL MORGEN BEWEZEN WORDEN VOOR DE TROON VAN GOD !

WIE WOONT DAAR NOG IN DE HEMELEN?

9 En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.Matth.18

10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert. Luk.15

Wij stellen vast dat er nu al een medeleven bestaat van de engelen in de hemel, ze leven met ons mee. Ze zijn boodschappers aan God, ze delen alles mede!

Zij leggen een communicatie tussen hemel en aarde, en geven bescherming.

Heb 12:22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en tot de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en tot de menigte van vele duizenden Engelen,

Heb 13:2 Vergeet niet gastvrij te zijn; want daardoor hebben sommigen zonder het te weten Engelen geherbergd.

DE HEMEL IS EEN RENDEZ-VOUS MET CHRISTUS!

Wat een vreugde zal dat zijn voor vele kinderen Gods, wanneer zij hun gelovige geliefden terug zullen ontmoeten. Want de dood zal de meerderheid van de mensen hebben gescheiden, doch Bijbelgelovige christenen weten nu dat dit een tijdelijke toestand is.

Wat een hoop voor ons. Wat zal de ongelovige teleur zijn gesteld, als hij zal moeten vaststellen dat hij geen troost heeft gekend bij het heengaan van zijn geliefden, en na het laatste oordeel opnieuw in een troosteloze toestand zal terechtkomen !

DE HEMELSE GEWESTEN

Eph 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Het gaat om geestelijke of hemelse zegeningen, wel te verstaan geen materiële zegeningen, want ook de goddelozen ontvangen hier nog zegeningen.

Wij zijn gezegend met hemels materiaal of dingen, het zijn nu deze dingen die wij verwachten die de christenen een overwinning gaven op een wereldse gezindheid met aardse vergankelijke dingen!

Het evangelie is een zegen voor allen die het hebben aangenomen, en ze zijn daardoor bevrijd geworden van hun aardse gebondenheden en afgoderijen!

Eph 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

(De Statenvertaling is nogmaals correcter, en spreekt van de hemel)

Er is blijkbaar wel een verschil tussen de hemel en de gewesten. Maar gewesten staat niet in de grondtekst.

Eph 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Onze plaats is gereserveerd !

Het valt wel voor dat mensen uit gaan eten en er is geen plaats meer, alles is bezet, en zo mogen die mensen wachten of elders gaan zoeken, dit is soms een teleurstelling, als je erop had gerekend daar te kunnen zijn!

Allen die medeopgewekt zijn met Christus zullen niet beschaamd uitkomen, hun plaats staat klaar, voorzien van hun naam, gereserveerd !

Wat een ZEGEN in onze dagen, ZEKER te weten, onze plaats in de hemel is al klaar!

Eph 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Deze hemelse gewesten zijn zeker hemelplaatsen zoals men wil begrijpen. Het is de laagste hemel die nog zo dicht bij de wereld is dat ze nog duister is, het is de sterrenhemel mogen wij begrijpen. De Joden nemen dit zo, omdat deze hemelse gewesten het dichts zijn bij de ongerechtigheden van de mensen op aarde.

Wij weten dat dit de plaats is waar demonische machten actief zijn. Soms laten ze dingen zien als ufo’s. (Ezech.1)

HEMELEN!

In de Joodse geschriften vindt men zeven hemelen:

In de Bijbel vindt men Psalm 113:4, hemelen zonder aantal.

Boven de hemelen is zijn heerlijkheid.

De eerste hemel: Is donker en het dichts bij de ongerechtigheden van de mensen

De tweede hemel : Deze hemel bevat vuur, sneeuw,ijs op Gods bevel bereid tegen de dag van Gods rechtvaardig oordeel., daar zijn de oordeelengelen.

De derde hemel: Daar zijn de engelenlegers tegen de dag des oordeels

De vierde hemel: Daar zijn de heilige engelen

De vijfde hemel: Daar zijn engelen die toegang hebben tot Gods troon, en hun functie is te zorgen voor de verzoening van alle zonden der rechtvaardigen in onwetenheid begaan.

Zij brengen de gebeden en de geestelijke offers bij God.

De zesde hemel: Daar zijn de engelen die tot taak hebben boodschappen te brengen bij de mensen.

De zevende hemel, de hoogste

Daar zijn de tronen en de machtigen en engelen waar zonder ophouden lofliederen aan God worden gebracht. De hemel van God, waar Jezus zit aan de rechterhand.

Jesaja 51

6 Heft uwe ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; voorwaar de hemel zal als een rook vergaan, en de aarde als een kleed verouderen, en die er op wonen zullen sterven als deze; maar mijn heil blijft eeuwig, en mijne gerechtigheid zal niet vernietigd worden.

GOD ONDER DE MENSEN

clip_image002

 

 

 

Terwijl veel mensen rond de tijd van Pasen, vakantie hebben, en dan ook wel eens hier of daar uit gaan eten op restaurant, kijkt en luistert God naar de kroon van zijn schepping: de mens.

Ook Jezus verlangde om uit te gaan en om het Pascha te eten. Hij maakte dit ook bekend aan zijn discipelen en deelde hen mede waarom Hij daarop zo gesteld was.

15 En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd.16 Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.Luk.22

Wanneer wij opgaan naar een feest dan staat genot en gezellig eten op de eerste plaats. Hier is Jezus onder Zijn discipelen, en is zeer goed bewust, dat zijn tijd van lijden en Zijn opdracht is aangebroken. Hij had verlangen omwille dat hij iets zou openbaren aan Zijn discipelen. Hier zal Bijbelse profetie tot in détail worden vervuld. Met andere woorden gesproken, het was in feite het feest van Jezus, want hier staat Hij centraal, als het echte Lam van God tot vergeving van zonden.

Op feesten worden er soms toespraken gehouden ter ere van iets of iemand. Hier vinden wij dit niet terug, enkel de speciale onderbreking, voor de instelling van het nieuwe verbond welke Jezus geeft. Daarom luisteren wij vandaag eens bijzonder naar de woorden die Jezus sprak aan de feesttafel, Hij sprak als mens en als God!

19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

Jezus schiep een nieuwe symbolische handeling , zijn sterfelijk lichaam is als het ongezuurde brood dat Hij zelf zal breken. Pascha wordt het feest der ongezuurde broden genoemd. (Luk.22:1) 1 Cor.5:8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Goed bewust breekt Jezus het brood, als enige redding voor de mensheid. Het middelste gedeelte van het brood, noemde men het Afikoman, en dit stukje brood, werd verborgen. Als een tegenbeeld van Jezus, de Messias, tijdelijk in het graf.

Na het Pascha, zochten later op de avond dan de kinderen dat stukje “verborgen” brood in een zakje, en kreeg het kind dat het zakje vond als beloning een prachtig geschenk! Voor ons vandaag, is voor iedereen die Jezus vindt, die hij nog niet ziet, en in Hem gelooft, krijgt het duurzame genadegeschenk!

20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt

Op dit feest werden vier wijnbekers opgeheven en gedronken, telkens met hun respectievelijke en meer diepgaande betekenis. Deze traditionele bekers vonden hun oorsprong in de volgende Bijbeltekst:

6 Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, ( eerste beker) u redden van hun slavernij en u verlossen (tweede beker) door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten.(derde beker) 7 Ik zal Mij u tot een volk aannemen (vierde beker) en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.Exod.6

Bij gewone feesten, heft men een glas op en traditioneel zegt men “santé” of “gezondheid” als spreuk of gezegde bij het drinken.

Bij deze vier wijnbekers kwamen ook de respectievelijke herdenkingen.

 

Bij het heffen van de eerste beker dacht men aan wat God deed: God heiligde zijn volk.

Hij zonderde Zijn volk af in de woestijn, om tot hun hart te spreken, en dat ze God zouden aanbidden en dienen.(Ex.7:16)

Bij het heffen van de tweede beker herdacht men aan Gods gerechtigheid (Ex.6:6) Gedwongen slavernij is een ongerechtigheid, Gods volk lag onder een onrechtvaardige behandeling.

Bij de derde wijnbeker dacht men aan de werkelijke verlossing, de verlossing van de Egyptische macht, een wereldse macht, door een wonderlijk ingrijpen van God, met het beste beeld bij de Rode zee. De Rode zee ging open en men kon ontsnappen aan de legers van de Farao. Door geloof vluchtte het volk door een weg door God opengesteld!

Jezus gaf aan die derde wijnbeker, die kwam na de maaltijd, een heel bijzondere betekenis: het uitgieten van Zijn aardse leven tot redding en een reddingsweg voor wie wil geloven. Het feest werd jaarlijks gehouden door Gods volk als een herinnering aan de redding uit de slavernij, in Egypte:

Het nieuwe verbond stelde zich in de eerste plaats voor het volk van God, Israël, en dan aan al de heidenen die nu gaan geloven in het vergevende bloedige offer van Jezus.

Ze kunnen verlost worden uit Egypte, beeld van de wereld, en verlost worden uit een zondige toestand, die werkzaam is in ons, en rond ons, als slavernij. (Joh.8:34)

Wie tot Jezus komt, en in hem gelooft, dan gaat niet opnieuw de Rode Zee open, maar zijn eigen ogen. Die mens krijgt een totaal nieuwe visie op het leven, een Bijbelse visie! Dit betekent dat de mens zoekt zich af te zonderen van deze onrechtvaardige wereld.

Die mens gaat niet meer gelijkvormig willen leven in een wereld van slavernij aan de zonde. Een het is zonde de zin van het leven niet te begrijpen.

Het nieuw verbond door Jezus ingesteld.

De instelling van het verbond door Jezus werd geprofeteerd door de profeet Jeremia:

31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

Deze verlossing gebeurt in de gedachten en de geest van de mens. Dit betekent dat tot inzicht of tot “geloof komen” de betekenis heeft van een verlost worden van een zondig en werelds denkpatroon, van wetenschap, traditie en religieus bedrog, zoals een religieuze cultuur als magie.

Het “tot geloof komen” heeft hetzelfde wonderlijk karakter als dat de Rode zee openging om te vluchten voor het aankomende moordende Egyptische leger onder leiding van de Farao, tegenbeeld van de komende en vervolgende antichrist.

Bekeren is zeker niet naar eigen zinnen, te veranderen van kerk, van godsdienst of geloof!!!

Bekering is even grondig als de blindgeborene die door het ingrijpen van Jezus het licht en de waarheid zag!

De vierde beker, was de laatste beker. Deze beker werd opgeheven met lofprijzing, omdat God zich had verbonden met hen, om hen tot een God te zijn en onder Zijn volk te zijn. Zo dient onze lofprijzing geen traditiegezang te worden, maar een zingen met begrepen blijdschap over het feit dat wij ook als heiden, redding hebben ontvangen door het offer van Jezus, als verlossing.

 

Jezus kende zijn verrader!

21 Doch zie, de hand van hem, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.22 Want de Zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie Hij verraden wordt! Luc.22

De discipelen begonnen niet te twisten (NBG) maar ze vroegen zich in alle stilte zeer angstig af, wie die discipel zou kunnen zijn, onder hen, die Hem onder duivelse invloed zou verraden.

Wie zou die schijnchristen nu kunnen zijn, niemand had enig idee, en dit alles nu op een Bijbels feest. Slechts één iemand wist wie dat was: Jezus! God onder de mensen, die kalm en rustig bleef, zag de sluwe werking van de duivel in de mens Judas. Judas een man onder invloed van satan, een geldzuchtige.

31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; 32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.Luc.22

Het is nog steeds de bedoeling van de satan, om scheiding te brengen onder christenen, te schiften het koren van het kaf. Het schiften op zichzelf in de gemeente laat Jezus toe.

Het zijn de beproevingen die uitmaken wiens geloof zal standhouden.

Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Aan Simon laat Hij weten te hebben gebeden voor hem. Dit wijst erop dat dit nodig zal zijn, Hij kent de impulsieve Petrus, grote lantaarn met het kleine lichtje. Maar Petrus krijgt een opdracht van Jezus, eens “bekeerd” te zijn, om anderen te bemoedigen!

Bemoedig elkaar, want Jezus komt!

DE BRUILOFT VAN HET LAM

clip_image001

 

clip_image003

7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Openbar. 19

Meestal is het aangenaam te worden uitgenodigd, om te gaan naar een bruiloftsfeest. In het Hebreeuws heet een Joods huwelijk: “Simcha”. Dit woord betekent niets anders dan een zeer vreugdevolle gebeurtenis! Wanneer wij ons oor te luisteren leggen bij wat Jezus heeft gesproken, dan heeft Hij het oude Joodse huwelijk gebruikt met alle voorbereidingen , om te wijzen op de verhouding tussen Hem en Zijn gemeenten en meteen naar zijn tweede komst op aarde.

In het oude Bijbels traditioneel Joods huwelijksgebeuren, komen er drie fasen in voor, welke ons meer licht geven over het levensdoel van het Bijbelgetrouwe christendom en huwelijk. (Sola scriptura).

(Je hebt ook on-Bijbelse tradities) ( Bijbelse basis: Hosea 2:19 de drie fasen van verloving.)

Christenen zijn mensen die optrekken en een verlangen kennen naar het beloofde hemelse bruiloftsfeest van Jezus Christus, Lam van God, als bruidegom, en Zijn gemeente als bruid!

Een gelukkig huwelijk is altijd Gods bedoeling. Maar hoe is het vandaag als men God vergeet?

18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.gen.2

Hier vinden wij dat Gods gedachten enkel wijzen in de richting van een huwelijk tussen een man en een vrouw. God stelde de vrouw als een hulp voor de man, welke bij hem goed past, in alles. God leeft mee in die gebeurtenissen, en wilde dat ze beiden gelukkig zouden zijn. Onder dit “passen” wil God helpen, de juiste vrouw bij de juiste man in alles!De satan maakte een eind aan het geluk van het eerste koppel, door twijfel te zaaien, en Gods woorden te verdraaien, net als vandaag met valse Bijbelvertalingen! Gevolg: het onnodig sterven van de mens door ongehoorzaamheid!

De eerste stap van dit oude Joodse huwelijk: “shiddukhin”

In de oudheid, was het de gewoonte, dat de vader van de bruidegom zich compleet inzette, om voor zijn zoon, om een bruid te zoeken. Hij deed het zelf, of stelde soms iemand aan om die belangrijke opdracht te vervullen, zo heb je ook geen vooroordeel!

Wat deed Abraham?

1 Abraham nu was oud en wel bedaagd; en de HEERE had Abraham in alles gezegend.2 Zo sprak Abraham tot zijn knecht, den oudste van zijn huis, regerende over alles, wat hij had: Leg toch uw hand onder mijn heup,3 Opdat ik u doe zweren bij den HEERE, den God des hemels, en den God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van welke ik woon;4 Maar dat gij naar mijn land, en naar mijn maagschap trekken, en voor mijn zoon Izak een vrouw nemen zult. Gen.24

Die eerste stap komt er op neer om eerst de gepaste maagd te vinden, in samenwerking vertrouwend, en zoekende naar Gods wil, en zeker al geen ongelovige uit het afgodisch Kanaan!. Dan gaat men een “overeenkomst” maken en spreken over een bepaalde dure bruidsprijs, welke Abraham voor de bruid zou opofferen.

Het geestelijke principe welke wij hier in terug vinden is “ het overeenkomen”. Men diende het “eens” te worden in “het denken” met elkaar, de liefde zou later openbaar worden. Hier begint het allemaal in feite voor ieder mens. Jezus wijst op het feit dat God, als Zijn Vader, en zo zou Hij zelf de prijs zal betalen voor het verkrijgen van de bruid, de gemeente, de ecclesia.

Een mooie bruid ging toen alles te boven, dat was wel het duurste en het meest begeerde wat een man kon en wilde verkrijgen, het was de grootste wens en verlangen van de iedere bruidegom. Het overeenkomen ging natuurlijk eerst over die prijs. Wel de prijs die God de Vader, betaalde voor de bruid, de gemeente liet hij optekenen onder deze woorden:

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.Joh.3

God betaalde de prijs met het bloed van zijn enige zoon!

Allen die in Jezus Christus geloven zoals beschreven in de Bijbel, zijn dan mensen die het eens zijn geworden met wat God, hun Schepper, als levenswijze vraagt. Wie dus op de Bijbel vertrouwt is door God betaald, want hij behoort nu tot de bruid, de gemeente van Jezus Christus, momenteel nog op de aarde.

1 Cor. 6:20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Het huwelijkscontract werd bij de eerste stap al getekend, nog voor de verlovingsdag en de huwelijksdag. Maar nu stelt zich de vraag : Hoe kun je weten dat God zich ook heeft verbonden, met wie nu in Jezus gelooft?

Paulus laat ons het volgende weten: 2 Cor.1:22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. (2 Cor.5:5, Efeze 1:14)

Hier vinden wij dat God zijn Geest in de mens implanteert, en laat inwonen, en neemt dan die mens aan, als zijn aangenomen kind, als gevolg van een wederzijdse inzet.

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; ( 1Joh.4)

De tweede stap: het begin van de verlovingstijd in het oude gebruik: “Eyrusin” (Ondertrouw)

22 Die een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE.(STV)

22 Vindt u een goede vrouw, dan hebt u het goed getroffen; beschouw haar als een geschenk van de HERE.(boek) Verder eens lezen (Joh.3:27-29)

Onder de “huppah” (bruiloftsluifel) beloven ze dan elkaar te huwen, en het verbond of de overeenkomst te respecteren. Hier kwam dan de keuze: blijven of weglopen. Zoals ieder mens kan kiezen voor of tegen Jezus. Dit hield al een trouw in aan elkaar. Er werd een beker wijn gedeeld, om het verbond te sluiten.

Deze beker wijst precies symbolisch naar de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Wie hieruit drinkt, toont openlijk aan, trouw te blijven aan de overeenkomst om later te huwen!

In die tijd, na het verlovingsfeest, bleven de partners nog steeds onder het ouderlijke dak, woonden nog niet samen, hadden ook nog geen seks. Die tijd duurde ongeveer een jaar lang. Het lijkt voor de heidenen (niet Joden) onvoorstelbaar. Wanneer wij zien hoe onze maatschappij op dit vlak in moreel verval is gekomen.

Bij dit verlovingsfeest waren bruid en bruidegom in het wit gekleed, hun zuiverheid weerspiegeld! Vandaag zijn dit uitzonderingen, vandaar veel echtscheidingen! Denk anderzijds nu aan uw doopfeest!

De bruid hield zich nog een tijdlang bezig met haar kostelijk bruidskleed, zonder vlek of rimpel voor de grote dag.Gedurende die tijd, had de bruidegom de tijd om het huis te bouwen of in orde te maken. Dit huis werd altijd gebouwd op het grondbezit of de eigendommen van de vader!

Wat een prachtig beeld, waar Jezus naar verwijst:

Joh. 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Deze overeenkomst vernietigen kon, door een religieuze echtscheiding aan te vragen door de echtgenoot. Doch was een schande.

Het tegenbeeld maakt duidelijk dat geloofsafval mogelijk is. Wie niet trouw blijft, behoort niet verder tot de bruidegom. Wie de Here niet echt verwacht uit wat zal hij zijn kracht putten! Let erop hoe ook Israël tijden kende van afvalligheid, waarbij de profeten ernstig waarschuwden in hun optreden. Denk aan België, Europa, niet beter dan Israël toen.

1.Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is;2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. 3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Hosea 4

DE DERDE STAP: HET BRUILOFTSFEEST “Nissuin”

clip_image005Vandaag is er het verschil in het Joods gebruik, verloving en huwelijk vallen nu ook samen. Zo kan men minder de geestelijke achtergrond goed begrijpen waarop Jezus steeds echt zinspeelde.

De bruid droeg sinds het verlovingsfeest een sluier in het openbaar, dat wees erop dat zij al gekocht en betaald werd door de bruidegom, en dat zij onder het gezag komt van haar man, in tegenstelling tot de ongelovigen. Ze gedroeg zich ook anders dan de andere maagden in de maatschappij. De gemeente, de bruid, kent ook geen wereldgelijkvormigheid. (Rom.12:2).

Voor de ongelovige heiden is dit vandaag verwerpelijk!

In de tijd van Jezus, gaf de vader van de bruidegom, slechts toelating aan zijn zoon, om zijn bruid op te halen, op het moment dat alles in orde was voor het bruidsvertrek en het bruiloftsfeest! Hij gaf de start om met fakkels, sjofars en muziek in luide optocht, te gaan naar het huis van de bruid, om ze op te halen voor het feest.

Het doet denken aan:

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.Matth.24

16 Want op een teken, op het geroep van den Aartsengel en de bazuinstoot van God, zal de Heer zelf uit de hemel nederdalen, en allereerst zullen zij verrijzen, die stierven in Christus;17 eerst dan zullen wij, die leven en achterblijven, tezamen met hen worden weggevoerd op de wolken, den Heer tegemoet in de lucht. En zó zullen wij altijd bij den Heer blijven. 1 Thess.4

Het bruiloftsfeest zou zeven dagen duren!

clip_image007

Wij nodigen u uit!

BIJBELSE BLIJDSCHAP

 

 

 BIJBELSE VREUGDE MEER DAN SUPER !

clip_image003

 Iedereen kent in zijn leven momenten van blijdschap en vreugde. Volgens de “Dikke” Van Dale Gaat het om een sterk gevoel van voldoening. Deze blijdschap is ook wel tijdsgebonden. Wij lezen in de Bijbel ook over blijdschap, maar daar gaat het over een geestelijke blijdschap. Vele mensen kennen dit soort van blijdschap niet. Het is ook zeer moeilijk te vergelijken met de gekende menselijke emotionele blijdschap. Toch een poging van vergelijken bestaat erin, zoals iemand die jaren in de gevangenis  heeft verbleven en dan de dag kent van zijn in vrijstelling.

 

Vandaag leven de mensen in een geestelijke gevangenschap en slavernij van de zonde ( het niet willen luisteren naar God) maar kunnen vrijkomen door geloof in de vergeving van zonde door het offer van Christus

 

BIJBELSE VREUGDE IS HEILIG.

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. Psalm4

Hier gaat het om een vreugde die God gaf aan koning David. David schrijft over die blijdschap dat deze veel groter en intenser was dan de oogstvreugde, aardse vreugde. Er was altijd een grote vreugde bij het volk bij een goede tarweoogst en wijnoogst. Most is ongegist druivensap. De wijn is een beeld in de Bijbel van welvaart. Dus het gaat de wereldse blijdschap door rijkdom en materialisme ver te boven. David benijdde zijn vijanden niet meer, want deze blijdschap maakt zo blij, dat de blijdschap die de wereld te bieden heeft in de schaduw komt te staan. Voor jaloerse mensen is dit het enige geneesmiddel.

Wie werkelijk gelooft in het vergevingsoffer van Christus, en oprecht zijn zonden belijdt zal deze speciale vreugde zeker ondervinden.

Mt 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.

BIJBELSE  BLIJDSCHAP IS EEN GEBOD! ? !

 4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; Fil.4

Het is de uitdrukkelijke wil van God dat de mens blij en welgezind leeft. Dit schrijft hier Paulus, die op dat ogenblik in de gevangenis zit, omwille van zijn geloof! De wereld is niet in staat om deze blijdschap van Gods kinderen af te nemen. De apostel bedoelde dat in slechte omstandigheden een christen in staat is.

VREUGDE EN BLIJDSCHAP LAAT NEDERIGHEID ZIEN.

 14 En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des HEEREN; en David was omgord met een linnen lijfrok. 15 Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des HEEREN op, met gejuich en met geluid der bazuinen.16 En het geschiedde, als de ark des HEEREN in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als zij nu den koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des HEEREN, verachtte zij hem in haar hart. 2 Sam;6

Een man als David, een krijgsman, kende hier een ware blijdschap die hij niet kon verbergen. Hij danste te midden van zijn volk. Droeg geen Koninklijke kledij en stond niet op de protocol!  Er was nederigheid in het hart van Koning David. Maar we zien een ander hart in dat van zijn vrouw. Hoe hoogmoedig, ze verachte David in haar hart omwille dat hij zomaar tussen het volk danste als alle anderen. Wij kunnen besluiten dat hoogmoed en eer van mensen een vijand is van blijdschap en vriendelijkheid. Hoogmoed is de weg naar krankzinnigheid, denk maar aan Nebukadnezar!

 

BLIJDSCHAP DOOR BEGRIP EN KENNIS VAN DE PROFETIEËN.

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Gal.5

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Jesaja 65

Waarom Bijbel lezen

De eerste tekst toont aan dat die blijdschap ontstaat door de Geest die in u woont. De Geest wijst ons de weg in de Bijbel en helpt ons die te begrijpen.  Elke gehoorzaamheid aan Gods woord ontwikkelt een vreugde diep in het hart van de mens. God geeft zijn kinderen blijdschap door Zijn toekomstige plannen te openbaren. Dit is de kracht van de Bijbelse hoop! Wanneer wij vaststellen dat deze aarde aftakelt en ongelovige wetenschappers geven dat toe, dan weten wij dat de komst van Jezus Christus nabij is.

Wanneer wij de tekenen van deze tijd overdenken, dat is dat voor de ongelovige een reden tot verdriet, voor christenen een reden om blij te zijn, want Zijn komst, onze hoop staat voor de deur. Let op de klimaatwijzigingen, orkanen, tsunamis’s, aardbevingen, enz. 

Maar wie geen geloofszekerheid in zich draagt zal zich hierin niet kunnen verblijden. De Bijbel noemt christenen, heiligen. Boze geesten geven een andere betekenis aan het woord heilig!

 WEES WAAKZAAM VERLIES UW HEILIGE BLIJDSCHAP NIET!

 Vecht tegen herinneringen van het verleden! Het hart kan overweldigd worden door zondige feiten in het verleden. Ruzies ontstaan vlug door het ophalen van oude koeien.  De satan wil ons die vreugde afnemen, omdat daar een grote kracht in zit. Teleurstelling in de gemeente, in de familie, op het werk enz. kunnen schade en depressies brengen.

50 Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. 51 Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. 52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest. Hand.13 Bergrede.jpg 2

 

De apostelen kregen moeilijkheden en vervolging, doch het had geen invloed op hen. Er waren mensen tot geloof gekomen!

45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; 46 zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en onder uw nageslacht, voor altoos. 47 Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed, { 48 zult gij de vijanden, die de HERE tegen u zal doen optrekken, dienen, onder honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelgd heeft. Deut. 28

Geestelijke vreugde kan ontnomen worden, bij ongehoorzaamheid aan het Woord. Wanneer men meer aandacht geeft aan de welvaart en genot dan aan de Here dan kan die geestelijke blijdschap omslaan naar verdrietigheid en moedeloosheid.  Men moet God danken voor onze welvaart, maar onze welvaart niet boven God zetten, dan wordt de welvaart een afgod. Opgelet voor valse predikers welke de hoop van de wederkomst willen wegnemen.

Er werd geprofeteerd dat in de eindtijd de mensen, ook christenen, hun genot boven God zouden zetten.

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.

 BLIJDSCHAP GROEIT DOOR TE GETUIGEN.

4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;8 en er kwam grote blijdschap in die stad. Hand.8

Filipus kende een grote blijdschap bij het spreken over Jezus tot de mensen. Wie nooit spreekt tegen de mensen over Jezus ervaart deze vreugde niet.  Wanneer een ziel zich bekeert dan is er vreugde in de hemel!

Lu 15:7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Deze blijdschap die wij ervaren is een hemelvreugde. 10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

43 En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk; want God had hen vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd. Nehemia 12

Hemelvreugde kan ontstaan door het offeren, wie zich inspant en opoffert voor het evangelie , zal vreugde en blijdschap ontvangen van God zelf!

 BLIJDSCHAP DOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE BIJBEL.

 

15 Gij weet het, HERE, gedenk mijner, sla acht op mij en neem voor mij wraak op mijn vervolgers! Neem, door uw lankmoedigheid, mij niet weg; weet, dat ik om Uwentwil smaad draag. 16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, HERE, God der heerscharen. Jeremia 15

Iedere christen moeten weten dat Jezus tot zijn discipelen spreekt door de Bijbel. Je kunt bidden om de tekst te begrijpen en Hij duidelijk kan antwoorden. Het doen wat men heeft begrepen brengt gelukzaligheid! (Matth.5).

Biblespace, 3 maart 2018 (update)

 

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

WAT ZAG DE PROFEET DANIEL?

De profeet Daniël

Met de Broederschap aan de leiding in Egypte die een duidelijk streven hebben om het Kalifaat te beheersen, daarbij worden ze de concurrent van Turkije die dezelfde bedoeling heeft. Hiermee wordt het wat duidelijker dat er een Noordelijke koninkrijk zal ontstaan en een zuidelijk koninkrijk.

Het Noorden met voornamelijk Sjiitische gelovigen en een Zuiden met voornamelijk Soennitische gelovigen.

Deze machten worden beschreven in Daniël hoofdstuk 11 als de machten in de eindtijd.

Niemand weet precies hoe de oorlogen in de eindtijd zullen verlopen. Er zijn heel veel uitleggingen over hoe de oorlogen van Psalm 83, Ezech.38 en het uiteindelijke Armageddon zullen verlopen, maar de Bijbel geeft echter alleen aanwijzingen, maar niet hoe precies het scenario zal zijn.

Dat kan ook niet want omdat de mensheid van God een vrije wil heeft gekregen en er altijd een mogelijkheid is tot kiezen, waardoor de zaken via andere lijnen zich kunnen ontwikkelen. Anders zou gebed geen enkele zin hebben als alles toch al zou lopen zoals het moet lopen.

Deze machtsverhouding tussen het Noorden en het Zuiden is al voorzegd door Daniël als deze in hoofdstuk 11 vanaf vers 40 de strijd beschrijft die tussen deze machten die zal ontstaan waarbij het Noorden de overwinning behaald. Een macht die onder leiding staat van de antichrist.

“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”

Dat Egypte door een diep dal zal gaan is beschreven in Jesaja, maar ook een herstel voorzegd voor dit land. Het land zal 40 jaar lang onbewoonbaar zijn zegt Ezech. 29 en daar zal een hele grote catastrofe voor nodig zijn.

Maar nogmaals wanneer exact dat plaats zal vinden, dat weten we niet.

Zo ook de ramp die over Damascus zal komen. Men kan speculeren dat dit voor de tijd van de antichrist is of tijdens zijn bewind, maar zeker weten doen we het niet. Dit zal ook geheel afhankelijk zijn hoe het volk zich zal gaan gedragen, waarbij de houding tegenover Israël heel erg bepalend zal zijn. Iets wat ook voor Egypte telt.

Als we zien hoe Amerika, nadat men Israël de rug heeft toegekeerd, ramp na ramp krijgt te verwerken, extreme weersomstandigheden en allerlei andere vreemde zaken, is dat een waarschuwing. Iets wat zich in Europa ook steeds meer en meer voor gaat doen als we steeds vijandiger worden tegenover Israël en de Joden. En denken we nu werkelijk dat we de rekening niet gepresenteerd krijgen voor het zedelijke verval, van de abortussen en de liefdeloosheid die steeds meer toeneemt?

Als we blijven volharden in die houding, – en niets wijst op een ommekeer, – dan moeten we vrezen dat ook hier de zaken steeds slechter zullen gaan. Moeilijk te zeggen hoe we ons daar op moeten voorbereiden. We weten niet eens wat er allemaal over ons besloten is door de hoogste leiding in de wereld die in allerlei vergadering, – bekend en onbekend, – waarin men bij elkaar komt.

Het belangrijkste in het leven is voedsel en onderdak. Wel onze voedselvoorziening hebben we grotendeels uit handen gegeven en wat vroeger gebruikelijk was dat de mensen een eigen stuk grond hadden waar men het eten op verbouwde, die tijd is voorbij. We zijn nu voor ons eten van anderen afhankelijk. Hoe we in het bezit blijven van onze huizen zonder ons helemaal uit te leveren aan de overheid is ook de vraag, als alles financieel onzeker wordt. Politieke partijen hebben daar in ieder geval geen antwoord op want die tasten net zo in het duister.

Het parlement is verdeeld in degene die Europeanen willen worden en hen die het niet willen. Maar een huis dat in zichzelf verdeeld is, is per definitie zwak en makkelijk te verslaan. Dat zien we in de huidige onderhandelingen tussen de Europese leiders die handelen volgens richtlijnen die veel belangrijke financiële adviseurs afwijzen al leidende naar de ondergang. Er zijn krachten in het spel die onduidelijk zijn. Wat doet die vroegere bankdirecteur met Europa nu hij premier is geworden van Italië? Men levert zich steeds meer uit aan grotere instellingen waardoor een steeds kleinere groep de zeggenschap krijgt over meer mensen.

De CU die enkele jaren geleden nog een felle strijd voerde tegen de Europese grondwet, een wet die via een achterdeur met een verdrag er toch is gekomen, is ook ingekapseld – nu men de macht geproefd heeft – in het Europa denken als ze een coalitie sluiten met andere partijen om Europa de zin te geven.

Velen zien in de leider van de Europese staten de komende antichrist. Maar de Bijbel geeft daar geen bewijs voor.

Men moet juist niet raar opkijken als het hele Europese project in elkaar stort als de financiële klap komt en het Oosten de macht overneemt. Dit jaar nadat de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten totaal zijn veranderd en de verkiezingen in Amerika aanstaande zijn, de financiële onzekerheid blijft aanhouden, zal misschien cruciaal zijn. Zal de komende Verzoendag de tijd van de Opname zijn? Ik blijf er naar uitzien.

Bron: http://www.wimjongman.nl

Een goed en toch een bemoedigend artikel! (Biblespace)

BENT U BEHOUDEN UIT ONZE WERELD?

 

 

Windkracht 11  BIBLESPACE

 

clip_image001

 

In de Bijbel lezen wij een kort verhaal over een gebeurtenis welke de discipelen van Jezus nooit meer in hun leven zullen hebben vergeten. Je kunt in je leven veel gebeurtenissen beleven, maar toch zijn er die je nooit meer vergeet, dan waar het je zeer angstig bent geweest. Je kunt plots en onverwacht oog in oog staan met de dood. En dan?

Jezus leerde zijn discipelen en allen die hem volgen, wat ze dienden te doen in zeer moeilijke omstandigheden, waarbij de mens gewoon machteloos staat.

Enkele verzen uit Gods woord openbaren wat “geloven” echt betekent, en wat het volgen van Jezus betekent.

22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! 26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. 27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn! Matth. 8

Wie Jezus echt gaat volgen, maakt wel eens een wonder mee. Maar wat is dat “volgen”. Er wordt vandaag vlug gezegd: Ik ben een christen. Iemand navolgen, geloven zie je dan aan zijn daden en principes.

Voor het woord “volgen” zijn er in het Grieks twee woorden.

Het eerste woord betekent: iemand gewoon nadoen. Het tweede woord betekent: iemand als leider aanvaarden, en alles opgeven om de wil, van die leider te volbrengen, en te handelen zoals hij.

Het bijzonderste verschil tussen deze twee wijzen van navolgen, ligt erin dat het ene passief is, op afstand en traditioneel, en het andere echt een actief navolgen is van dichtbij, het leeft dag in dag uit, en niet enkel op de zondag!

clip_image005Je kunt het vergelijken met de planten in de bloemenwinkel: Namaakplanten of echte. Let wel uiterlijk kunnen ze heel goed op elkaar lijken, maar als ge ze in een sterke wind (moeilijkheden) zet, zie je dan pas het verschil. De ene hebben wortels en de andere niet. De echte planten vragen water, en de andere hebben er geen behoefte aan! De namaak plant of christen, ziet er altijd blij uit, de echte kan er triestig bij staan zonder water!

Toen zijn discipelen met Jezus scheep gingen, had hij pas daarvoor gezegd: Laat de doden, hun doden begraven, en volg mij. Mensen worden telkens voor een keuze gesteld, ze kunnen kiezen voor wat de wereld heel belangrijk vindt, of ze kunnen kiezen voor wat Jezus belangrijk vindt. Het aardse leven is al zo kort. Het verschil is wel groot: Je aardse leven is ofwel een langzaam wandelen naar het kerkhof, of Jezus volgen en eeuwig leven hebben en een verheerlijkt lichaam!

DE ZWARE STORM.

Plots komt er een zware storm opzetten. De discipelen werden toch na hun ervaring, doodsbang. Velen zouden de vraag kunnen stellen: Wij volgen nu eenmaal Jezus, en waarom moet ons dit nu allemaal overkomen, wij gaan eraan ten onder. We worden op en neer geslingerd in die boot.

Zij die Jezus volgen vandaag worden ook op en neer, heen en weer geslingerd, door allerlei wind van leer! Wij leven in een tijd van scheuringen, dwalingen, lauwheid, en geloofsafval.

Kinderen van God kunnen zich eens afvragen:

Wat moeten wij nu doen? Wat deden de discipelen?

Hem wakker maken door gebed en niet twijfelen aan Jezus macht!

Deze storm raast vandaag over de ganse wereld. Het wijst meer en meer naar de wederkomst van Jezus.

Het is een storm van dwalingen, vals geloof dat zich mengt met een wereldse filosofie.

Toen de discipelen van Jezus vroegen wanneer hij zou terugkomen, sprak Hij over “iemand” die zou verleiden, want Hij zei:

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

De ware discipelen kwamen niet om in die storm! Ook vandaag zullen zij die in de boot met Jezus stapten, niet omkomen in die storm van één vals geloof.

Wat doen?

Twee stappen: Gelovig bidden en wijsheid dat leert Jezus!

Gebed

5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Wijsheid

11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Efeze 4

Bijbelstudies volgen, om tot een éénheid van geloofsleer te komen. Religie en staat, zoeken vandaag om tot een eenheid te komen van allerlei godsdiensten en kerken. Hoeveel “christenen” zullen er Christus niet verloochenen om dit doel te bereiken? De storm vandaag is ook een beeld van vernietigende demonische krachten, die de ware discipelen willen laten omkomen, in een zee, van leugenachtige kwaadsprekerij, kritiek, enz.

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

Jezus sliep. Het lijkt vandaag voor vele mensen of dat Jezus niet meer bestaat. Ze horen Hem niet, zien Hem niet. Uw leven kan soms in moeilijkheden komen, zoals met Zijn discipelen, en dan kun je hem wakker maken, of zelf uw onoverkomelijke problemen oplossen. De aanwezigheid van Jezus bij Zijn leerlingen, was voor hen in hun klein gelovigheid, geen garantie dat ze niet angstig werden en een bonkend hart kregen.

Hij stond op en bracht alles tot rust. De wind en de zee kwamen tot een volkomen rust. Het hart van al zijn discipelen kwamen tot rust.

27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

De discipelen hadden hier iets bijzonders geleerd. Ze hadden nu echt geleerd wie Jezus wel was. Hij was in hun ogen, iemand die hen redde van de dood.

Zij hadden geleerd dat ze nog meer op Hem dienden te vertrouwen, ook al waren de omstandigheden doodsbedreigend.

Jezus vroeg nog meer op Hem te gaan vertrouwen, dat zou hen later echte rust geven in deze rumoerige en onrechtvaardige wereld.

De mensen stonden in bewondering voor Hem. Maar er staat niet dat ze tot geloof in Hem kwamen. Door Jezus alleen maar te bewonderen ben je nog niet behouden! Ook niet door wonderen van Hem te zien gebeuren.

Je bent wel behouden door in Hem te geloven en Hem welgevallig te zijn.

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.hebr.11