GOD ROEPT U!

clip_image002

clip_image004

1. Weet u zeker dat u naar de hemel

gaat, indien u deze nacht sterft ?

2. Als God vraagt: Waarom zou Ik u in de

hemel binnenlaten ?

WAT zou u dan zeggen?

Ongelovige mensen zijn angstig voor de dood. Deze angst komt voort uit een onzeker weten EN TWIJFELEN! Er is slechts de hemel of de hel zo leert de bijbel. Het vagevuur bestaat niet God spreekt er nergens over. ( Hebr.2:15 ) Een Bijbels christen WEET ZEKER dat hij naar de hemel gaat, DOOR TE GELOVEN WAT GOD ZEGT !

DE HEMEL IS EEN GESCHENK VAN GOD VOOR DE MENSEN.

ROMEINEN 6:23

WANT HET LOON DAT DE ZONDE GEEFT IS DE DOOD, MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT, IS HET EEUWIGE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS, ONZE HERE.

1. DE ONGELOVIGE KAN MOEILIJK ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GOED EN KWAAD.

2. HET GEWETEN KAN WORDEN ONDERDRUKT.

3. DE ONGELOVIGE KENT HET GEVOLG VAN DE ZONDE NIET: DE DOOD EN DE TWEEDE DOOD !

EEN CHRISTEN KAN DOOR DE H.GEEST ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN WAARHEID EN LEUGEN, DUISTERNIS EN LICHT. HIJ IS EEN NIEUWE SCHEPPING GEWORDEN.

DE VRUCHT VAN ONS GELOOF

DOOR DE STRIJD TEGEN DE

ZONDE!

Rom.6:22

Heiligmaking is strijd voeren tegen de zond die nog steeds in ons leven voorkomt !

Heiligen zijn mensen die God aanraakte en genadig is geweest, na spijt en bekering, om te werken voor Hem. Het zijn geen mensen die nooit zondigen, of heilig verklaard worden door een mens, welke godslastering is. Heiligen zijn mensen die door de levende God een unieke taak hebben ontvangen, zowel vrouw als man! Ze wijzen naar Jezus, die straks terugkomt, als koning der koningen!

Efeze 6 : 10 – 20

IEDER MENS IS EEN ZONDAAR

ROMEINEN 3: 23 – 24

Ieder mens is in zonde al

geboren. Slechts Christus zondigde niet !

Er moet vergeving zijn, en

Verlossing. Boete doen, zelfgeseling, of goed doen

helpt daar niets bij.

Er is slechts verlossing door JEZUS alleen. Judas zondigde door het geld boven Jezus lief te hebben. Doch hij had geen geloof dat Jezus het hem zou vergeven! Judas, eens zo dicht bij Jezus en toch nog verloren! Judas streed niet tegen zijn zonde: de geldzucht! De geldzucht, de wortel van alle kwaad!

GOD HOUDT VAN U EN WIL

U NIET STRAFFEN!

1 Joh. 4 : 16

Wij hebben Gods liefde begrepen

en aangenomen. Vele mensen

begrijpen Gods liefde niet.

Daarom moeten wij eens

een ballonnetje laten opgaan,

opdat u dit ook mag

ervaren!

HOE BEWEES GOD DAN ZIJN

LIEFDE?

clip_image006

Romeinen 5: 8-9

Liefde gaat verder dan sympathie, humanisme of

vriendschap. Jezus gaf Zijn leven, om ons te behouden van

Gods toorn. De toorn Gods staat voor de deur, allerlei oordelen.

Daarvoor zal openbaar worden, wie een christen is.

God zal deze mensen tegen deze wereldbrand beschermen en plots wegnemen!

Een christen geeft wederliefde aan Jezus, niet uit zichzelf,

hij heeft het van God ontvangen ( Rom. 5:5 )

Onze wederliefde is terug te vinden in onze offers voor het

<

p align=”center”>werk van de Heer, offers die de Heer zelf in ons bewerkt !